1. Uproszczony sposób kalkulacji cen ciepła wytwarzanego w jednostkach kogeneracji

 Paweł Bogusławski

2. Ceny gazu ziemnego - sytuacja po kryzysie

 Aleksander Wasilewski

3. Zarządzanie kapitałami przedsiębiorstw ciepłowniczych w procesie taryfikacji cen

 Aleksandra Łakomiak

4. Rozliczanie kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych – badania modelowe

 Cezary Łucyk

5. Drogi rozwoju kogeneracji w Polsce. Case study: Opole

 Ryszard Śnieżyk

6. Wpływ wybranych parametrów na charakterystyki nadkrytycznej elektrociepłowni węglowej

 Janusz Kotowicz, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska

7. Regulatory neuronowe do sterowania węzłów ciepłowniczych

 Witold J. Chmielnicki

8. Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego

 Janusz Kotowicz, Katarzyna Janusz-Szymańska

9. Analiza wpływu składu utleniacza na wybrane parametry procesu dla modelu kotła oxy na parametry nadkrytyczne

 Janusz Kotowicz, Anna Skorek-Osikowska, Łukasz Bartela

10. Proekologiczne technologie wytwarzania energii

 Jarosław Molenda, Andrzej Stępień, Anita Bednarska

11. Improvement of Methodology of Pulverized Coal Thermo-kinetic Properties Determination

 Radim Paluska, Frantisek Hopan, Jiri Horak, Zdenek Kolaja, Radek Vani

12. Baza wiedzy o energetyce i energii odnawialnej

 Maciej Markiewicz