Czasopismo Rynek Energii jest wydawane od 1995 roku co dwa miesiące. Jego tematyka dotyczy głównie handlu ciepłem, gazem i energią elektryczną. W piśmie poruszane są także zagadnienia dotyczące: rynku paliw pierwotnych, ekonomiki pracy urządzeń technologicznych, aspektów ekonomicznych i ekologicznych w energetyce, sposobów finansowania małych i dużych projektów inwestycyjnych, sposobu opomiarowania i rozliczania zużycia energii u odbiorców hurtowych i indywidualnych, oszczędności energii, budownictwa inteligentnego i emisji zanieczyszczeń z dużych źródeł. Czasopismo dostępne jest głównie w prenumeracie, lecz dystrybucja jego odbywa się również na wybranych konferencjach i specjalistycznych imprezach targowych. Więcej