Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Urzędowa regulacja obrotu ciepłem. Nowe trendy regulacji ciepłownictwa REC2012/3 6.00PLN
Koszt ogrzewania domu jednorodzinnego wyposażonego w pompę ciepła – wstępne wyniki pomiarów REC2012/4 6.00PLN
Jak obniżyć koszty ogrzewania domu? REC2012/5 6.00PLN
Zużycie energii a komfort cieplny dla różnych koncepcji rozdziału powietrza w klimatyzowanej auli REC2012/6 6.00PLN
Badania in-situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym REC2012/7 6.00PLN
Diagnostyka instalacji wentylacji mechanicznej – podstawowe zadania i czynności REC2012/8 6.00PLN
Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych REC2012/9 6.00PLN
Wpływ parametrów geometrycznych gruntowych wymienników ciepła na efekty działania układu grzewczego z pompą ciepła REC2012/10 6.00PLN
Analiza strat cieplnych obiektu w aspekcie wykorzystania ciepła odpadowego z układu wentylacji przemysłowego kurnika dla brojlerów REC2012/11 6.00PLN
Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej REC2012/12 6.00PLN
Możliwość wykorzystania pomiarów ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w jego ocenie energetycznej REC2012/13 6.00PLN
Wpływ stanu ochrony cieplnej budynku na dokładność wyznaczania sezonowego zużycia ciepła metodą regresji REC2012/14 6.00PLN
The energy efficiency of a school building hybrid heating system with a heat pump. A case study Rynek102/20 6.00PLN
Impact of the use of the solar installation and a heat pump in a residential building on reduction of conventional energy consumption Rynek102/21 6.00PLN
Chmury czy twarde stąpanie po ziemi Rynek102/1 6.00PLN
Kształtowanie transgranicznych przepływów mocy z wykorzystaniem przesuwników fazowych Rynek102/2 6.00PLN
Generacja rozproszona jako sterowne źródło napięcia i mocy biernej dla sieci średniego napięcia Rynek102/3 6.00PLN
Efektywność ekonomiczna układu gazowo-parowego zintegrowanego ze zgazowaniem węgla oraz z instalacją CCS Rynek102/4 6.00PLN
Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla Rynek102/5 6.00PLN
Efektywność energetyczna pompy ciepła powietrze-woda pracującej w funkcji krzywej regulacji Rynek102/6 6.00PLN
Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. wpływ prawa międzynarodowego i krajowego Rynek102/7 6.00PLN
Diagnostyka i ocena efektów modernizacji ciepłowni miejskiej jako optymalizacji pracy kotłów wodnych Rynek102/8 6.00PLN
Analiza wpływu rozproszonych zasobników ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej Rynek102/9 6.00PLN
Aspekty analitycznego monitorowania zużycia ciepła w lokalnej zbiorowości budynków Rynek102/10 6.00PLN
Wyznaczanie wymaganej mocy źródła ciepła na potrzeby diagnostyki cieplnej budynku mieszkalnego Rynek102/11 6.00PLN
Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym Rynek102/12 6.00PLN
Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczu energetycznym Rynek102/13 6.00PLN
Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych Rynek102/14 6.00PLN
Polish day-ahead electricity market prices. Features analysis Rynek102/15 6.00PLN
Analysis of operating conditions for high performance heat exchanger with the finned elliptical tube Rynek102/16 6.00PLN
Numerical modeling of convective steam superheaters Rynek102/17 6.00PLN
Solar drying facility as an element of the fuel treatment process in a waste-to-energy plant, especially fuelled with wastewater sludge Rynek102/18 6.00PLN
Planning of maintenance intervals for power plant components including the unit costs of maintenance and risk Rynek102/19 6.00PLN
Pomiar kapitału intelektualnego w spółkach energetycznych Rynek101/7 6.00PLN
Porównanie metody dyskontowych przepływów gotówkowych i metody wyceny opcji realnych na przykładzie inwestycji farmy wiatrowej Rynek101/8 6.00PLN
Możliwość zastosowania obliczeń równoległych w elektroenergetyce Rynek101/9 6.00PLN
Wyzwania regulacyjne związane z możliwością poszukiwania, rozpoznania i wydobycia węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych w Polsce Rynek101/10 6.00PLN
Strefy bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny, wodór i dwutlenek węgla Rynek101/11 6.00PLN
Upłynnianie i zgazowanie węgla sposobem na jego wykorzystanie w silnikach spalinowych i w energetyce Rynek101/12 6.00PLN
Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych Rynek101/13 6.00PLN
Analiza porównawcza sezonowej energochłonności ogrzewania lokalnej zbiorowości budynków edukacyjnych Rynek101/14 6.00PLN
Koncepcja diagnozowania układów wtryskowych wolnoobrotowych silników dwupaliwowych na statkach LNG typu „Q-FLex” Rynek101/15 6.00PLN
Zagadnienia doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu Combined Cycle Rynek101/16 6.00PLN
Jakość procesu spalania gliceryny odpadowej i powstawanie szkodliwych emisji Rynek101/17 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2 Rynek101/18 6.00PLN
Method of calculating energy losses in distribution networks Rynek101/19 6.00PLN
Optimization of electricity and heat generation in large CHP plant equipped with a heat accumulator Rynek101/20 6.00PLN
System approach to the energy analysis of an integrated oxy-fuel combustion power plant Rynek101/21 6.00PLN
Analysis of time components of malfunction duration in overhead medium voltage electric power lines Rynek101/22 6.00PLN
An installation for integrated utilisation of coal mine emissions of gas with a high concentration of methane, ventilation air and mine water Rynek101/23 6.00PLN

Strony