Artykuły - pełne wersje

Redakcja umożliwia zakup pełnych wersji artykułów opublikowanych na łamach czasopisma Rynek Energii oraz zamieszczonych w materiałach konferencyjnych. Aby dokonać zakupu należy być zalogowanym na stronie lub dokonać rejestracji w momencie gdy zakup dokonywany jest po raz pierwszy. Rozliczenia realizowane są za pośrednictwem systemu Płatności.pl, który umożliwia dokonanie natychmiastowej mikropłatności za artykuł. Ceny podawane są w polskich złotych i są cenami brutto. Zamówienie jest finalizowane natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia o dokonaniu mikropłatności. Zakupiony artykuł jest możliwy do pobrania w dowolnym momencie z własnego profilu użytkownika będąc zalogowanym na stronie. W przypadku niepowodzenia tranzakcji lub problemów z realizacją zamówienia prosimy o kontakt za pomocą formularza kontaktowego lub telefonicznie.


Tytuł Cena
Analiza działania generatora wodoru pracującego w środowisku alkalicznym Rynek142/10 6.00PLN
Analiza rozkładu mocy elektrycznej wytwarzanej przez blok energetyczny spalający biomasę Rynek142/7 6.00PLN
Po co Niemcom Nord Stream 2? Rynek142/1 6.00PLN
Technologia „Vehicle-to-Grid” istotnym składnikiem społeczności energetycznych i klastrów energii Rynek142/3 6.00PLN
Redukcja śladu węglowego w technologiach utylizacji CO2 Rynek142/4 6.00PLN
What is the Distance between the Power Energy Sector of European Developing Countries and the World that is Aiming at the Information Society? Rynek142/12 6.00PLN
Elementy systemu eksploatacji obiektów krytycznych Rynek142/6 6.00PLN
Analiza właściwości fizykochemicznych wybranych surowców ilastych Rynek142/9 6.00PLN
Identyfikacja charakterystyki energetycznej kotłów dla diagnostyki cieplnej i optymalizacji eksploatacji Rynek142/5 6.00PLN
Analiza wrażliwości zapotrzebowania na paliwa dla energetyki zawodowej Rynek142/2 6.00PLN
Zaprojektowanie, wykonanie i sterowanie panelem słonecznym Rynek142/11 6.00PLN
Analiza zużycia erozyjnego rur ścian ekranowych w kotle fluidalnym Rynek142/8 6.00PLN
Rynek mocy – wycena instrumentu finansowego dla elektrociepłowni gazowej Rynek141/1 6.00PLN
Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych Rynek141/6 6.00PLN
Grid parity technologii OZE w Polsce Rynek141/4 6.00PLN
Analiza systemów klimatyzacji dla różnych typów hoteli Rynek141/8 6.00PLN
Analiza opłacalności wdrożenia plazmowej instalacji do obniżenia minimum technicznego kotłów pyłowych Rynek141/10 6.00PLN
Odzysk niskotemperaturowego ciepła odpadowego spalin bloku energetycznego węglowego Rynek141/9 6.00PLN
Źródła smogu zimowego oraz możliwości ograniczenia jego intensywności Rynek141/12 6.00PLN
Analiza stopnia wymiany opraw ze źródłami wyładowczymi na LED w gminach uczestniczących w projekcie GSE 2017 Rynek141/7 6.00PLN
Minimalizacja emisji NOx w procesie spalania węgla Rynek141/11 6.00PLN
Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim Rynek141/5 6.00PLN
Przebiegi czasowe zużycia prądu przez urządzenia gospodarstwa domowego Rynek141/3 6.00PLN
Prevention of chloride corrosion in biomass boilers by means of SO3 injection Rynek141/13 6.00PLN
Direct current in transmission, distribution and microgrid Rynek141/14 6.00PLN
Metodyka i szacunki współczynników elastyczności cenowej i dochodowej dla wybranych nośników energetycznych Rynek141/2 6.00PLN
Modele wymiany danych w zarządzaniu siecią nn spełniające wymogi Smart Grid RE140/5 6.00PLN
Efektywność energetyczna adiabatycznych oraz izotermicznych układów CAES RE140/10 6.00PLN
Zmiany w regulacjach prawnych dotyczących zasilania w ciepło gospodarstw domowych RE140/6 6.00PLN
Wpływ wdrożenia mechanizmu market coupling na sytuację wytwórców w KSE RE140/1 6.00PLN
Big Data application in power systems – brief overview of issues and proposals regarding the use of these data for prediction RE140/14 6.00PLN
Model matematyczny kondensacyjnego wymiennika ciepła służącego do odzysku ciepła ze spalin w elektrowni węglowej RE140/9 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu prognostycznego dla cen energii elektrycznej na rynku polskim RE140/4 6.00PLN
Rzeczywistość rozszerzona jako istotny element innowacyjności w działalności zarządczej i operacyjnej przedsiębiorstw dystrybucji energii elektrycznej RE140/13 6.00PLN
Funkcjonowanie krajowej sieci dystrybucyjnej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii RE140/2 6.00PLN
Analiza ogrzewania budynku jednorodzinnego za pomocą powietrznej pompy ciepła współpracującej z instalacją fotowoltaiczną RE140/8 6.00PLN
Ocena oddziaływania na środowisko wybranych systemów zaopatrzenia budynków w ciepło na potrzeby zarządzania energią RE140/7 6.00PLN
Analiza ubytku masy ziarna węgla w atmosferze utleniającej oraz obojętnej w zmiennej temperaturze panującej w komorze paleniskowej w dwufazowym przepływie z udziałem materiału inertnego RE140/12 6.00PLN
Emisje zanieczyszczeń ze spalania biomasy w chemicznej pętli tlenkowej przy użyciu ilmenitu jako nośnika tlenu RE140/11 6.00PLN
Prognozowanie zużycia energii na cele oświetleniowe w latach 2018 – 2030 w aspekcie uchwały sieci polskich miast progresywnych RE140/3 6.00PLN
Badanie podstawowych charakterystyk ogniw paliwowych typu PEM Rynek139/12 6.00PLN
Stanowisko pomiarowe do badania i kalibracji czujników termorezystancyjnych stosowanych w ciepłomierzach Rynek139/10 6.00PLN
Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego Rynek139/8 6.00PLN
Zmiany prawne dotyczące oczyszczania spalin w energetyce konwencjonalnej - perspektywa długoterminowa dla Polski Rynek139/4 6.00PLN
Stabilizacja napięcia w sieci nn z dużą koncentracją mikroźródeł z wykorzystaniem transformatora 15/0,4 kV Rynek139/2 6.00PLN
Ku zeroemisyjnej energetyce gazowej Rynek139/6 6.00PLN
Koncepcja instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu dla dużych składowisk odpadów Rynek139/9 6.00PLN
Wpływ realizacji założeń ujętych w programach ochrony powietrza na zużycie gazu ziemnego przez gospodarstwa domowe Rynek139/7 6.00PLN
Wykorzystanie akumulacji ciepła do zmniejszenia minimum technicznego bloku energetycznego Rynek139/5 6.00PLN
Koncepcja budowy modelu matematycznego do analizy skutków wdrożenia rynku mocy z wykorzystaniem podejścia dynamiki systemowej Rynek139/1 6.00PLN

Strony