Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Stopień wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne Rynek91/12 6.00PLN
Pojazdy elektryczne typu „plug in” jako rozproszone zasoby energetyczne Rynek91/13 6.00PLN
Elektrownia wodna na przepływie wody użytkowej Rynek91/14 6.00PLN
Czynniki warunkujące wysokość kosztów krańcowych pozyskania paliw odnawialnych Rynek91/15 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych Rynek91/16 6.00PLN
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi Rynek91/17 6.00PLN
Thermal integration of combustion-based energy generators by heat recirculation Rynek91/18 6.00PLN
Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditions in large-scale circulating fluidized bed boilers Rynek91/19 6.00PLN
Kinetics of low NOx corrosion of waterwalls in utility boilers Rynek91/20 6.00PLN
Practical aspects of modeling of deposit formation from sticky ash particles at in-line superheater bundles Rynek91/21 6.00PLN
Evaluation of the technical and economic consequences of selected operational works performed in rural low voltage electric power networks Rynek103/15 6.00PLN
Analysis of operating conditions for pressure components of steam boilers Rynek103/16 6.00PLN
Numerical calculation of static pressure in turbine interblade passage Rynek103/17 6.00PLN
Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility Rynek103/18 6.00PLN
Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010 Rynek103/1 6.00PLN
Monitorowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie energią Rynek103/2 6.00PLN
Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej Rynek103/3 6.00PLN
Różne wartości mocy biernej w układzie elektrycznym zasilanym napięciem odkształconym Rynek103/4 6.00PLN
Ocena efektywności energetycznej podgrzewaczy regeneracyjnych wysokoprężnych bloku ciepłowniczego elektrociepłowni Rynek103/5 6.00PLN
Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem Rynek103/6 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla Rynek103/7 6.00PLN
Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych Rynek103/8 6.00PLN
Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła Rynek103/9 6.00PLN
Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym Rynek103/10 6.00PLN
Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów Rynek103/11 6.00PLN
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Rynek103/12 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych - przegląd Rynek103/13 6.00PLN
Analiza stanowisk interesariuszy projektu „Budowa podziemnego magazynu gazu Kosakowo” Rynek103/14 6.00PLN
Analiza możliwości stosowania metody regresji liniowej do obliczeń sezonowego zużycia ciepła na podstawie wyników krótkoterminowych REC2012/15 6.00PLN
Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego REC2012/16 6.00PLN
Spalanie tlenowe w zastosowaniu do istniejącego kotła pyłowego REC2012/17 6.00PLN
Wyznaczanie sprawności spalania kotła za pomocą metody pośredniej z wykorzystaniem tzw Wzorów Siegerta REC2012/18 6.00PLN
Wpływ wstępnego suszenia węgla brunatnego na pracę kotłów energetycznych typu BB-1150 i CFB-672 REC2012/19 6.00PLN
Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi REC2012/20 6.00PLN
Osady ściekowe źródłem energii REC2012/21 6.00PLN
Pomiarowe wyznaczanie sezonowej sprawności kotła REC2012/22 6.00PLN
Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych REC2012/23 6.00PLN
Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych REC2012/24 6.00PLN
Koncepcja energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego REC2012/25 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd REC2012/26 6.00PLN
Zastosowanie mikro-wentylatora do recyrkulacji gazów anodowych w tlenkowym ogniwie paliwowym REC2012/27 6.00PLN
Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela REC2012/28 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla REC2012/29 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych REC2012/30 6.00PLN
Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej REC2012/31 6.00PLN
Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie REC2012/32 6.00PLN
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi REC2012/33 6.00PLN
Określanie parametrów kinetycznych pyłu węglowego za pomocą „rury opadowej” REC2012/34 6.00PLN
Wpływ wymiany powietrza na zużycie ciepła w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej REC2012/12 6.00PLN
Możliwość wykorzystania pomiarów ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w jego ocenie energetycznej REC2012/13 6.00PLN

Strony