Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Stabilność procedur wykonawczych i kontrolnych jako warunek efektywności łańcucha dostaw energii elektrycznej w świetle badań ankietowych Rynek91/2 6.00PLN
Modelowanie rynkowych problemów decyzyjnych na rynku energii elektrycznej Rynek91/3 6.00PLN
Metodyka analizy i oceny niezawodności systemu elektroenergetycznego w warunkach rynku energii elektrycznej Rynek91/4 6.00PLN
Metodyka prognozowania dostaw energii elektrycznej i różnicy bilansowej w Vattenfall Distribution Poland Rynek91/5 6.00PLN
Procedury dyspozytorskiego wyłączania linii średniego napięcia w stanach deficytu mocy Rynek91/6 6.00PLN
Prognozowanie cen energii elektrycznej na rynku dnia następnego metodami data mining Rynek91/7 6.00PLN
Wychwyt i transport CO2 ze spalin –efekty energetyczne i analiza ekonomiczna Rynek91/8 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię dwustopniowego membranowego układu separacji CO2 ze spalin bloku energetycznego Rynek91/9 6.00PLN
Algorytmy wykorzystujące sieci neuronowe do regulacji węzłów ciepłowniczych Rynek91/10 6.00PLN
Obliczenia sieci ciepłowniczych Rynek91/11 6.00PLN
Stopień wykorzystania energii elektrycznej wytwarzanej przez instalacje fotowoltaiczne Rynek91/12 6.00PLN
Pojazdy elektryczne typu „plug in” jako rozproszone zasoby energetyczne Rynek91/13 6.00PLN
Elektrownia wodna na przepływie wody użytkowej Rynek91/14 6.00PLN
Czynniki warunkujące wysokość kosztów krańcowych pozyskania paliw odnawialnych Rynek91/15 6.00PLN
Energetyka wiatrowa w Polsce – realna ocena możliwości wytwórczych Rynek91/16 6.00PLN
Strategia rozwoju energetyki na Dolnym Śląsku metodami foresightowymi Rynek91/17 6.00PLN
Thermal integration of combustion-based energy generators by heat recirculation Rynek91/18 6.00PLN
Effect of the solid recycle system on the hydrodynamic conditions in large-scale circulating fluidized bed boilers Rynek91/19 6.00PLN
Kinetics of low NOx corrosion of waterwalls in utility boilers Rynek91/20 6.00PLN
Practical aspects of modeling of deposit formation from sticky ash particles at in-line superheater bundles Rynek91/21 6.00PLN
Evaluation of the technical and economic consequences of selected operational works performed in rural low voltage electric power networks Rynek103/15 6.00PLN
Analysis of operating conditions for pressure components of steam boilers Rynek103/16 6.00PLN
Numerical calculation of static pressure in turbine interblade passage Rynek103/17 6.00PLN
Determination of kinetic parameters of pulverized coal in drop tube test facility Rynek103/18 6.00PLN
Eksploatacja podsystemu wytwórczego w Polsce w latach 1995-2010 Rynek103/1 6.00PLN
Monitorowanie jako narzędzie wspomagające zarządzanie energią Rynek103/2 6.00PLN
Analiza czynników wpływających na ekonomiczną efektywność elektrowni jądrowej Rynek103/3 6.00PLN
Różne wartości mocy biernej w układzie elektrycznym zasilanym napięciem odkształconym Rynek103/4 6.00PLN
Ocena efektywności energetycznej podgrzewaczy regeneracyjnych wysokoprężnych bloku ciepłowniczego elektrociepłowni Rynek103/5 6.00PLN
Ekologiczne korzyści spalania węgla w atmosferach modyfikowanych tlenem Rynek103/6 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla Rynek103/7 6.00PLN
Straty przenikania ciepła w sieci ciepłowniczej w różnych warunkach eksploatacyjnych Rynek103/8 6.00PLN
Pomiarowe oznaczanie sezonowej sprawności kotła Rynek103/9 6.00PLN
Badanie in situ sprawności odzysku ciepła z powietrza wentylacyjnego w domu jednorodzinnym Rynek103/10 6.00PLN
Dokładność wyznaczania charakterystyki energetycznej budynków na podstawie krótkich pomiarów Rynek103/11 6.00PLN
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi Rynek103/12 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych - przegląd Rynek103/13 6.00PLN
Analiza stanowisk interesariuszy projektu „Budowa podziemnego magazynu gazu Kosakowo” Rynek103/14 6.00PLN
Pomiarowe wyznaczanie sezonowej sprawności kotła REC2012/22 6.00PLN
Eksperymentalna weryfikacja wykorzystania termowizji do wyznaczania mocy cieplnej urządzeń grzewczych REC2012/23 6.00PLN
Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych REC2012/24 6.00PLN
Koncepcja energetycznego wykorzystania wywaru gorzelnianego REC2012/25 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd REC2012/26 6.00PLN
Zastosowanie mikro-wentylatora do recyrkulacji gazów anodowych w tlenkowym ogniwie paliwowym REC2012/27 6.00PLN
Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego Gazela REC2012/28 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej o ujemnym wskaźniku emisji dwutlenku węgla REC2012/29 6.00PLN
Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodnienia wyników pomiaru w bilansach cieplnych REC2012/30 6.00PLN
Problemy wyznaczania chwilowej mocy nagrzewnicy powietrza w układach wentylacji mechanicznej REC2012/31 6.00PLN
Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie REC2012/32 6.00PLN
Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi REC2012/33 6.00PLN

Strony