Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Profile standardowe PTPiREE odbiorców taryfy G w świetle badań obciążenia elektrycznego odbiorców indywidualnych Rynek101/1 6.00PLN
Rozmyta analiza skupień punktów pomiarowych pobranej mocy biernej Rynek101/2 6.00PLN
Analiza jakości napięcia elektrycznego w znowelizowanej normie EN 50160:2010 Rynek101/3 6.00PLN
Przywracanie zdolności przesyłowej sieci po ruchowym lub awaryjnym odstawieniu linii Rynek101/4 6.00PLN
Efektywność jednocenowych, wielotowarowych aukcji o niejawnych ofertach: studium przypadku Rynek101/5 6.00PLN
Opodatkowanie międzynarodowego handlu energią elektryczną, uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i świadectwami pochodzenia w Unii Europejskiej Rynek101/6 6.00PLN
Aktualna sytuacja na europejskim rynku gazu ziemnego ze szczególnym uwzględnieniem krajów sąsiadujących z Polską RG2012/1 6.00PLN
Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce RG2012/2 6.00PLN
2012 - perspektywy uwolnienia rynku gazu w Polsce RG2012/3 6.00PLN
Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii RG2012/4 6.00PLN
Dobór optymalnego spadku ciśnienia w gazowych sieciach rozdzielczych RG2012/5 6.00PLN
Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych RG2012/6 6.00PLN
Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla RG2012/7 6.00PLN
Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych RG2012/8 6.00PLN
Wykorzystanie biogazu ze składowisk odpadów jako zadanie samorządu terytorialnego RG2012/9 6.00PLN
Instalacja integracyjnego zagospodarowania wysokometanowego gazu, powietrza wentylacji i wód dołowych emitowanych z kopalni RG2012/10 6.00PLN
Poprawa efektywności pracy układów kogeneracyjnych poprzez zastosowanie instalacji ORC RG2012/11 6.00PLN
Zużycie gazu ziemnego w domku jednorodzinnym RG2012/12 6.00PLN
Poligeneracja dla szklarni RG2012/13 6.00PLN
Koncepcja wykorzystania fali termoakustycznej w procesie separacji CO2 RG2012/14 6.00PLN
Kradzież energii elektrycznej a podatek VAT – aspekty w kontekście orzecznictwa krajowego i europejskiego Rynek100/5 6.00PLN
Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej Rynek100/6 6.00PLN
Prognoza wydajności sieci Internet i jej perspektywa zastosowania w komunikacji smart metering Rynek100/7 6.00PLN
Ocena możliwości przyłączeniowych węzłów systemu elektroenergetycznego. Część III – nieliniowa optymalizacja generacji wiatrowej Rynek100/8 6.00PLN
Stopień skojarzenia sieci gazowych i elektroenergetycznych w Polsce Rynek100/9 6.00PLN
Integracja bloku elektrociepłowni węglowej na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla oraz turbiną gazową Rynek100/10 6.00PLN
Wzrost sprawności turbiny gazowej przez zastosowanie idei Szewalskiego Rynek100/11 6.00PLN
Ocena pracy układów energetycznych zbiornikowców LNG przy zasilaniu naturalnie odparowanym gazem ładunkowym Rynek100/12 6.00PLN
Wykorzystanie gazu ze zgazowania biomasy do napędu spalinowego silnika tłokowego Rynek100/13 6.00PLN
Implementacja ciśnieniowego spalania tlenowego węgla w zintegrowanym układzie energotechnologicznym wytwarzania gazu syntezowego do produkcji metanolu Rynek100/14 6.00PLN
Modelowanie rozruchu ogniwa paliwowego SOFC Rynek100/15 6.00PLN
Identyfikacja wybranych charakterystyk separacji CO2 membrany kapilarnej polimerowej Rynek100/16 6.00PLN
Kondensacyjny odzysk ciepła ze spalin Rynek100/17 6.00PLN
Dobór wysokosprawnych wentylatorów i dmuchaw promieniowych Rynek100/18 6.00PLN
Indicators for the monitoring of low-carbon energy policy of Poland Rynek100/19 6.00PLN
Cofiring of coal and meat and bone meal – the assessment of corrosion resistance of selected construction materials used in modern boilers Rynek100/20 6.00PLN
Ocena efektywności smart grid. Case study: USA Rynek100/1 6.00PLN
Świat – energetyczne wektory rozwoju Rynek100/2 6.00PLN
Ocena kondycji finansowej spółek z indeksu WIG-ENERGIA w latach 2006-2011. Analiza porównawcza Rynek100/3 6.00PLN
Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce Rynek100/4 6.00PLN
Bezprzewodowa sieć telemetryczna zrealizowana w oparciu o układy nadawczo-odbiorcze krótkiego zasięgu Rynek92/17 6.00PLN
Problemy przygotowywania danych pomiarowych Rynek92/18 6.00PLN
Badania membranowego ogniwa paliwowego chłodzonego cieczą Rynek92/19 6.00PLN
Zapotrzebowanie na energię do układu suszenia węgla brunatnego Rynek92/20 6.00PLN
Renewable energy resources – partners in virtual energy market Rynek92/21 6.00PLN
Assessment of the effect of power unit maintenance on the reliability of national power system Rynek92/22 6.00PLN
Next day electric load curve forecasting using k-means clustering Rynek92/23 6.00PLN
Operational characteristics of 36kW PEMFC-CHP unit Rynek92/24 6.00PLN
An analysis of the use of waste heat from exhaust gases of a brown coal-fired power plant for drying coal Rynek92/25 6.00PLN
Identification of thermal operation conditions of water-wall tubes using eccentric tubular tube meters Rynek92/26 6.00PLN

Strony