Artykuły - pełne wersje

Tytuł Cena
Instalacja zgazowania biomasy zintegrowana z silnikiem spalinowym Rynek94/8 6.00PLN
Analiza procesu membranowej separacji CO2 w supernadkrytycznym bloku węglowym Rynek94/9 6.00PLN
Innowacyjne technologie węglowe dla ograniczenia emisji CO2 Rynek94/10 6.00PLN
Mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych ze źródeł europejskich Rynek94/11 6.00PLN
Proces zmiany jako element składowy logistycznych uwarunkowań działania przedsiębiorstw energetycznych Rynek94/12 6.00PLN
Aktualne trendy w badaniach nad reakcją strony popytowej oraz możliwości ich implementacji w warunkach krajowych Rynek94/13 6.00PLN
Oszacowanie ryzyka związanego z rurociągami transportującymi wodór Rynek94/14 6.00PLN
Linie wysokiego napięcia w technologii wysokotemperaturowych przewodów o małym zwisie Rynek94/15 6.00PLN
Analiza awaryjności sieci średniego napięcia wybranych oddziałów OSD Rynek94/16 6.00PLN
Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru obiektów elektroenergetycznych Rynek94/17 6.00PLN
Programowanie graficzne w sterowaniu inteligentną instalacją elektryczną Rynek94/18 6.00PLN
Zwrot z kapitału w cenie ciepła Rynek94/19 6.00PLN
Wykorzystanie ciepła odpadowego okrętowych silników dwupaliwowych Rynek94/20 6.00PLN
Support systems for the production of agricultural biogas and electricity in renewable and co-generation sources in Poland Rynek94/21 6.00PLN
Opportunities for bioenergy in Poland: biogas and solid biomass fuelled power plants Rynek94/22 6.00PLN
Automatic meter reading via wireless network with topology control based on chordal rings Rynek94/23 6.00PLN
Price forecasting in the balancing mechanism Rynek94/24 6.00PLN
Investigations of low NOx corrosion hazards in boiler OP650 of the Rybnik power plant using a mobile monitoring system Rynek94/25 6.00PLN
Gaz łupkowy zasoby i technologia Rynek94/1 6.00PLN
Wykorzystanie teorii entropii statystycznej – teorii informacji do analizy systemu gazowego i dywersyfikacji dostaw gazu do Unii Europejskiej Rynek94/2 6.00PLN
Analizy rozwoju systemu gazowego z wykorzystaniem analitycznego procesu hierarchicznego Rynek94/3 6.00PLN
Liberalizacja rynku gazu w krajach Unii i w Polsce Rynek94/4 6.00PLN
Analiza zastosowania zrzutu spalin z turbiny gazowej do układu regeneracji siłowni parowej Rynek94/5 6.00PLN
Różne segmenty rynku gazu w Polsce Rynek95/1 1.00PLN
Analiza zmian cen i stawek w taryfach opłat za paliwa gazowe oraz ich skutki dla odbiorców zasilanych z gazowej sieci rozdzielczej Rynek95/2 6.00PLN
Analiza pracy turbiny gazowej pracującej w układzie IGCC Rynek95/3 6.00PLN
Analiza przydatności gazu ze zgazowania osadów ściekowych w gazownictwie Rynek95/4 6.00PLN
Relacja pomiędzy mocą ciepłowniczą a elektryczną w układzie kogeneracyjnym z turbinami gazowymi Rynek95/5 6.00PLN
Zagospodarowanie odpadów na cele energetyczne w strategii energetycznej Dolnego Śląska Rynek95/6 6.00PLN
Ekonomika technologii CCS Rynek95/7 6.00PLN
Niekomercyjna instalacja parowej mini-siłowni kondensacyjnej w Politechnice Śląskiej Rynek95/8 6.00PLN
Analiza możliwości zagospodarowania ciepła odpadowego z turbiny gazowej poprzez zastosowanie układu ORC Rynek95/9 6.00PLN
Wpływ zmian temperatury powietrza zewnętrznego oraz długości sezonu grzewczego na liczbę stopniodnii na przykładzie miasta Częstochowa Rynek95/10 6.00PLN
Obliczenia sieci ciepłowniczych Rynek95/11 6.00PLN
Badania półprzewodnikowego generatora termoelektrycznego Rynek95/12 6.00PLN
Bonifikaty za obniżoną jakość napięcia - koncepcja rozwiązań taryfowych Rynek95/13 6.00PLN
Aspekty rynkowe i prawne funkcjonowania mikrosieci niskiego napięcia Rynek95/14 6.00PLN
Efektywność energetyczna jako ważny zasób energetyczny - porównanie z wybranymi źródłami energii Rynek95/15 6.00PLN
Analiza porównawcza różnych modeli przestrzennych prognoz obciążeń elektrycznych Rynek95/16 6.00PLN
Warunki wyboru turbin i układu generatorów elektrowni wiatrowych Rynek95/17 6.00PLN
Wpływ wielkogabarytowego łożyska ślizgowego na charakterystyki eksploatacyjne silnika indukcyjnego do napędu reaktora polimeryzacji Rynek95/18 6.00PLN
Power generation and capacity planning modules for global energy sector models Rynek95/19 6.00PLN
Development of reactive power optimization software for transmission network Rynek95/20 6.00PLN
Critical evaluation of low-carbon electricity production technologies Rynek95/21 6.00PLN
Artificial neural network as SOFC model Rynek95/22 6.00PLN
Wpływ shale gas na rynek gazu ziemnego w Polsce Rynek96/18 6.00PLN
Coal – gas system with CO2 capture – technical and economic analysis Rynek96/19 6.00PLN
Compensation of efficiency loss in pulverized coal boiler co-firing biomass derived low calorific gases Rynek96/20 6.00PLN
The analysis of relations between primary fuel prices on the European market in the period 2001-2011 Rynek96/21 6.00PLN
Nanoparticles emission during brown coal briquettes combustion in small output furnaces Rynek96/22 6.00PLN

Strony