Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Obliczenia współbieżne w symulacji linii elektroenergetycznej z zastosowaniem wielordzeniowego procesora sygnałowego Rynek116/5 6.00PLN
Struktura podsektora wytwarzania energii elektrycznej w warunkach rozwoju „sieci inteligentnych” oraz instalacji prosumenckich Rynek116/6 6.00PLN
Optymalizacja struktury wytwórczo-zasobnikowej wielonośnikowej mikrosieci z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu koncentratora energetycznego Rynek116/7 6.00PLN
Wytwarzanie energii w blokach gazowo–parowych – bezpieczeństwo i przewaga ekologiczna Rynek116/8 6.00PLN
Charakterystyki ekonomiczne nadkrytycznego bloku typu oxy zintegrowanego z modułami ORC Rynek116/9 6.00PLN
Analiza integracji nadkrytycznego bloku kogeneracyjnego z membranową instalacją separacji CO2 Rynek116/10 6.00PLN
Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii Rynek116/11 6.00PLN
Wyznaczanie ciepła skraplania pary wodnej na przykładzie kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek116/12 6.00PLN
Ocena propagacji pęknięć w oparciu o trójparametryczny diagram zniszczenia Rynek116/13 6.00PLN
Narzędzia Web 2.0 w komunikacji B2C na rynku energii Rynek116/14 6.00PLN
Internet of Things in the e-balance project Rynek116/15 6.00PLN
Research and analysis of the network performance in data transmission aspect Rynek116/16 6.00PLN
LV network modelling for smart lighting control systems over PLC Rynek116/17 6.00PLN
Comparative analysis of consumer behavior in electricity usage in households and workplaces Rynek116/18 6.00PLN
The usage of solar energy for electricity production on example of Andalusia (Spain) Rynek116/19 6.00PLN
Globalne zmiany i adaptacja Rynek115/1 6.00PLN
Rynki mocy w warunkach krajowego sektora wytwórczego Rynek115/2 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału oze w krajowych mocach wytwórczych Rynek115/3 6.00PLN
Optymalizacja technologii wytwarzania energii elektrycznej – symulacje programem eMix Rynek115/4 6.00PLN
Rozwój energetyki gazowej w polsce a bezpieczeństwo energetyczne Rynek115/5 6.00PLN
Duobloki energetyczne jako potencjalny element strategii rewitalizacji sektora wytwarzania energii elektrycznej w Polsce Rynek115/6 6.00PLN
Warunki rozwoju aplikacji wspierających odbiorcę z grupy G na rynku energii Rynek115/7 6.00PLN
Wpływ zmienności dostarczonej mocy cieplnej na temperaturę pomieszczeń ogrzewanych Rynek115/8 6.00PLN
Aspekty ekologiczne współspalania paliw w postaci brykietów Rynek115/9 6.00PLN
Ocena możliwości ograniczenia emisji CO2 dzięki budowie w Polsce dużego bloku kogeneracyjnego zintegrowanego z instalacją separacji Rynek115/10 6.00PLN
Produkcja energii elektrycznej z ciepła spalin agregatu kogeneracyjnego Rynek115/11 6.00PLN
Przydatność zasobów energii odpadowej w skojarzonej gospodarce energetycznej kontenerowca Rynek115/12 6.00PLN
Analiza warunków efektywnego zasilania budynku mieszkalnego w ciepło Rynek115/13 6.00PLN
Wyznaczanie przewodności cieplnej złącz w wiązkach stalowych prętów kwadratowych na podstawie pomiarów w aparacie płytowym Rynek115/14 6.00PLN
Ocena efektów ekologicznych substytucji paliw nieodnawialnych przez odnawialne źródła energii Rynek115/15 6.00PLN
Zmiana właściwości fizykochemicznych biomasy w procesie zgazowania Rynek115/16 6.00PLN
Cooperation of energy sources in distributed generation Rynek115/18 6.00PLN
An analysis of the use of a Stirling engine in a combined heat and power plant based on biomass gasification Rynek115/19 6.00PLN
Numerical analysis of the impact of parameters of urea solution injection on reagent penetration inside the combustion chamber of a WR 25 boiler Rynek115/20 6.00PLN
Rozwój segmentu magazynowania paliw gazowych, zmiany otoczenia prawnego, zasady funkcjonowania oraz znaczenie segmentu dla rynku Rynek114/1 6.00PLN
Wstępna koncepcja budowy elektrociepłowni przemysłowej zasilanej gazem koksowniczym Rynek114/2 6.00PLN
Optymalizacja krajowego miksu energetycznego w kontekście polityki energetycznej Rynek114/3 6.00PLN
Ciemna strona efektywności energetycznej Rynek114/4 6.00PLN
Koncepcja cyfrowego symulatora układów elektrycznych pracującego w czasie rzeczywistym opartego na procesorach sygnałowych Rynek114/5 6.00PLN
Strata ciepła na wentylację i sposoby jej zmniejszenia Rynek114/6 6.00PLN
Możliwości wykorzystania solarów na przykładzie ciepłowni akademickiej Rynek114/7 6.00PLN
Modelowanie procesów redukcji tlenków azotu w spalinach bloków węglowych Rynek114/8 6.00PLN
Analiza warunków cieplnych funkcjonowania podziemnej linii kablowej 400 kV do wyprowadzenia mocy z elektrowni Rynek114/9 6.00PLN
Kontrola napięcia i mocy biernej w niestabilnych źródłach wytwarzania pracujących w sieciach wysokiego napięcia Rynek114/10 6.00PLN
Prosument - przyjaciel, wróg czy tylko hobbysta? Rynek114/11 6.00PLN
Legislacyjne wsparcie wykorzystania alternatywnych źródeł energii w Republice Czeskiej i w Polsce Rynek114/12 6.00PLN
Aspekty wsparcia i rozwoju mikrokogeneracji rozproszonej na terenie Polski Rynek114/13 6.00PLN
Badania eksperymentalne niskotemperaturowej minisiłowni parowej z czynnikiem organicznym Rynek114/14 6.00PLN
Współpraca węglowej ciepłowni miejskiej z obiegiem ORC Rynek114/15 6.00PLN
Wykorzystanie wykładnika Hursta do przewidywania niestabilności generacji wiatrowej Rynek114/16 6.00PLN

Strony