Artykuły Rynek Energii - pełne wersje

Tytuł Cena
Brykietowanie węgla brunatnego z biomasą w celu uzyskania paliwa kompozytowego Rynek114/17 6.00PLN
Economic evaluation of business opportunities in a local heat market - a simulation approach Rynek114/18 6.00PLN
The impact of the delta work mode of wind power generation on electrical energy costs Rynek114/19 6.00PLN
Profitability criteria of partial cogeneration in nuclear power plant Rynek114/20 6.00PLN
Wyzwania dla Polski w świetle nowej polityki energetycznej Unii Europejskiej Rynek113/1 6.00PLN
Rynek ciepłowniczy w Polsce Rynek113/2 6.00PLN
Ekonomiczne aspekty w metodyce planowania rozwoju sieci przesyłowej Rynek113/3 6.00PLN
Utrudnienia i bariery społeczne rozbudowy i modernizacji sieciowej infrastruktury elektroenergetycznej Rynek113/4 6.00PLN
Koszty usuwania uszkodzeń wiejskich linii napowietrznych niskiego napięcia ponoszone przez dystrybutora energii Rynek113/5 6.00PLN
Rynki i usługi w zliberalizowanym sektorze gazowym Rynek113/6 6.00PLN
Określenie wpływu jakości danych wejściowych na poziom niezbilansowania gazowego układu przesyłowego Rynek113/7 6.00PLN
Stopień dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego w ocenie planowania rozwoju systemu gazowego Rynek113/8 6.00PLN
Probabilistyczna ocena efektywności ekonomicznej eksploatacji niekon-wencjonalnych zasobów gazu ziemnego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo Rynek113/9 6.00PLN
Analiza i porównanie układów energetycznych zawierających węglanowe ogniwo paliwowe Rynek113/10 6.00PLN
Perspektywy rozwoju technologii turbin gazowych oraz bloków gazowo-parowych Rynek113/11 6.00PLN
Wybrane aspekty ekologiczno-ekonomicznej analizy cyklu życia elektrowni gazowo-parowej Rynek113/12 6.00PLN
Współpraca pomp z napędami przekształtnikowymi i z silnikami indukcyjnymi klatkowymi Rynek113/13 6.00PLN
Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy KATALOG ZSN Rynek113/14 6.00PLN
Gas transportation risk caused by pipeline corrosion Rynek113/15 6.00PLN
Preliminary concept of an industrial CHP plant with reciprocating engines fuelled with coke oven gas Rynek113/16 6.00PLN
Research stand with a micro-cogeneration unit based on a free-piston Stirling engine Rynek113/17 6.00PLN
Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings Rynek113/18 6.00PLN
Analysis of the use of cooling heat of compressed gas to supply the Rankine cycle with a low-boiling medium Rynek113/19 6.00PLN
Application of majority voting protocols to supporting trading decisions Rynek113/20 6.00PLN
Wpływ liberalizacji rynku gazu ziemnego na bezpieczeństwo energetyczne Polski Rynek112/1 6.00PLN
Udział gazu w strukturze produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2000 – 2012 Rynek112/2 6.00PLN
Źródła finansowania spółek elektroenergetycznych na przykładzie przedsiębiorstw z USA i Polski Rynek112/3 6.00PLN
Rola i funkcje agregatora z perspektywy europejskich projektów sieci inteligentnych Rynek112/4 6.00PLN
CRM w obrocie gazem jako strategiczny warunek skutecznego przepływu informacji Rynek112/5 6.00PLN
Model typu „end-use” prognozy zapotrzebowania na energię pierwotną i finalną w warunkach ryzyka Rynek112/6 6.00PLN
Krótkoterminowy matematyczny model systemu wytwarzania energii elektrycznej dla warunków Polski Rynek112/7 6.00PLN
Mikrogeneracja – aspekty różne, nieuwzględnione w polskiej legislacji Rynek112/8 6.00PLN
Zastosowania układów mikrokogeneracji gazowej w budynkach Rynek112/9 6.00PLN
Próba określenia sprawności sprężarki i turbiny gazowej na podstawie danych pomiarowych Rynek112/10 6.00PLN
Główne tendencje w procesie rozwoju turbiny gazowej Rynek112/11 6.00PLN
Konsekwencje termodynamiczne i ekonomiczne wprowadzenia do bloku energetycznego membranowej instalacji wychwytu gazu cieplarnianego (CO2) Rynek112/12 6.00PLN
Porównanie termodynamiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2 Rynek112/13 6.00PLN
Porównanie ekonomiczne elektrowni gazowo - parowych bez i z wychwytem CO2 Rynek112/14 6.00PLN
Stanowisko do badania kondensacyjnego wymiennika ciepła do odzysku ciepła odpadowego ze spalin Rynek112/15 6.00PLN
Identyfikacja energetyczna stanów eksploatacyjnych gazowców typu Q-flex Rynek112/16 6.00PLN
Jednostki transformatorowe 400/110 kV 450 MVA jako ważny element modernizacji i poprawy niezawodności krajowej sieci przesyłowej Rynek112/17 6.00PLN
Internet of things in smart grid environment Rynek112/18 6.00PLN
Web server's performance prediction with using spatial econometric methods Rynek112/19 6.00PLN
The gas consumption in households in Poland – case study Rynek112/20 6.00PLN
Funkcjonowanie systemu białych certyfikatów w Polsce Rynek111/1 6.00PLN
Straty dobrobytu ekonomicznego na rynku detalicznym energii elektrycznej w Polsce Rynek111/2 6.00PLN
Energia bierna a przepisy Unii Europejskiej Rynek111/3 6.00PLN
Efektywność energetyczna w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii i bezpieczeństwa ekologicznego Rynek111/4 6.00PLN
Możliwości wykorzystania doświadczeń USA i Chin w tworzeniu systemu handlu emisjami SO2 w Polsce Rynek111/5 6.00PLN
Opłaty przesyłowe węzłowe. Czy nadszedł już czas wdrożenia w Polsce? Rynek111/6 6.00PLN

Strony