Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Tomasz Marciniak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

3.3. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych opartych na protokole IPv6

 Mirosław Kornatka, Roman Serafin – Politechnika Częstochowska

6.6. Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia

 Tomasz Siewierski – Politechnika Łódzka

6.1. Rynki Energii Elektrycznej w Stanach Zjednoczonych

 Sławomir Śmiech, Monika Papież – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

6.3. Krótkookresowe prognozowanie ceny eksportowej węgla rosyjskiego w portach bałtyckich

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.5. Komputerowe wspomaganie zarządzania elektroenergetyczną infrastrukturą sieciową

 Piotr Kiedrowski, Łukasz Zabłudowski – Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy

4.5. Sposób zarządzanie sieciami komunikacyjnymi ostatniej mili w systemach Smart Grid

 Marcin Wołowicz, Krzysztof Badyda, Jaroslaw Milewski – Politechnika Warszawska

5.6. Polymer Exchange Membrane Fuel Cell - a new mathematical model

 Robert Jędrychowski, Piotr Kacejko, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

2.5. Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 Robert Piątek, Marcin Drechny – Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy

3.5. Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE Północ S.A.

 Andrzej Stobiecki – Politechnika Świętokrzyska

1.6. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia

 Włodzimierz Bieliński, Tadeusz Szczepański – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSE-Północ SA

1.8. Zarządzanie przesyłem energii elektrycznej w wybranym łączu prądu stałego

 Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Piotr Pałka – Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Warszawska

4.3. Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski – Politechnika Warszawska

4.7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

1.1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Strony