Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Marcin Wołowicz, Krzysztof Badyda, Jaroslaw Milewski – Politechnika Warszawska

5.6. Polymer Exchange Membrane Fuel Cell - a new mathematical model

 Robert Jędrychowski, Piotr Kacejko, Michał Wydra – Politechnika Lubelska

2.5. Modelowanie współpracy farm wiatrowych z siecią elektroenergetyczną

 Robert Piątek, Marcin Drechny – Uniwersytet TechnologicznoPrzyrodniczy w Bydgoszczy

3.5. Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE Północ S.A.

 Andrzej Stobiecki – Politechnika Świętokrzyska

1.6. Własności niezawodnościowe głównych urządzeń przesyłowych sieci średniego napięcia

 Włodzimierz Bieliński, Tadeusz Szczepański – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, PSE-Północ SA

1.8. Zarządzanie przesyłem energii elektrycznej w wybranym łączu prądu stałego

 Zbigniew Nahorski, Weronika Radziszewska, Mirosław Parol, Piotr Pałka – Instytut Badań Systemowych PAN, Politechnika Warszawska

4.3. Inteligentne systemy bilansowania mocy w mikrosieciach elektroenergetycznych

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski – Politechnika Warszawska

4.7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

1.1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 Bożena E. Matusiak – Uniwersytet Łódzki

4.2. Rynek energii jako organizacja wirtualna oraz sieć komunikacyjna Smart Grid

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

3.8. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 Włodzimierz Ogulewicz – Politechnika Śląska

5.5. Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

2.8. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.1. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

5.1. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

Strony