Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Adam Milejski, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.2. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk – Politechnika Śląska

A.1. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska

4.3. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Sebastian Werle – Politechnika Śląska

A.5. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

4.6. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych

 Paweł Bogusławski – Urząd Regulacji Energetyki

1.2. Nowe trendy w regulacji ciepłownictwa

 Artur Rusowicz – Politechnika Warszawska

4.7. Rola ukształtowania kanału dolotowego na rozpływ pary w skraplaczach energetycznych

 Janusz Lichota, Zbigniew Plutecki – Politechnika Wrocławska, Politechnika Opolska

1.5. Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego

 Artur Szajding, Tadeusz Telejko, Marcin Rywotycki, Monika Kuźnia – Akademia Górniczo-Hutnicza

4.8. Wpływ kąta skręcenia żeber wewnętrznych na proces wymiany ciepła w rurach obustronnie żebrowanych

 Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt - Akademia Morska w Szczecinie

2.5. Ocena pracy układów energetycznych zbiornikowców LNG przy zasilaniu naturalnie odparowanym gazem ładunkowym

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk – Politechnika Śląska

4.2. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazownia osadów ściekowych

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

2.4. Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla

 Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

3.4. Zagadnienie doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu "Combined Cycle"

 Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

4.4. Implementacja ciśnieniowego spalania tlenowego węgla w zintegrowanym układzie energotechnologicznym wytwarzania gazu syntezowego do produkcji metanolu

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.2. Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

1.3. Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rzeszowski

1.5. Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii

 Zbigniew Plutecki, Janusz Lichota – Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska

6.8.  Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego.

 Paweł Ziółkowski, Marcin Lemański, Janusz Badur, Lucjan Nastałek – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

6.13. Wzrost mocy turbiny gazowej za pomocą wtrysku pary na przykładzie turbiny GT8C

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

2.8. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.1. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

5.1. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

2.3. Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller, Piotr Biczel, Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska

5.7. Off-desing analysis of MCFC hybrid system

 Tomasz Popławski, Jacek Łyp, Monika Kurach – Politechnika Częstochowska

6.2. Problematyka prognoz krótkoterminowych cen energii elektrycznej na rynku energii

 Jerzy S. Zieliński – Uniwersytet Łódzki

4.1. Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju Smart Grid

 Agata Sierpińska-Sawicz, Maria Sierpińska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

1.3. Zmiany struktury finansowania przedsiębiorstw sekcji energii, gazu i wody w okresie spowolnienia gospodarczego

 Tomasz Marciniak – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

3.3. Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych opartych na protokole IPv6

 Mirosław Kornatka, Roman Serafin – Politechnika Częstochowska

6.6. Wpływ reklozerów na prace sieci średniego napięcia

 Tomasz Siewierski – Politechnika Łódzka

6.1. Rynki Energii Elektrycznej w Stanach Zjednoczonych

Strony