Prezentacje - Wszystkie

Przegląd prezentacji dostępny jest po zalogowaniu się na stronie [Zaloguj] [Zarejestruj]

 Joanna Ferdyn-Grygierek – Politechnika Śląska

3.3. Analiza dokładności wyznaczania sezonowego zapotrzebowania na ciepło w budynku użyteczności publicznej na podstawie krótkiego okresu pomiarowego

 Waldemar Szulc – PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA

1.1. Rynek ciepła – wyzwania dla generacji

 Paweł Michnikowski – ALMOT-ECO bis Sp. z o.o.

3.7. Zużycie energii do ogrzewania lokalu w budynku wielorodzinnym

 Piotr Lis, Anna Lis, Marek Janik – Politechnika Częstochowska

3.8. Aspekty analitycznego monitorowania zużycia ciepła w lokalnej zbiorowości budynków

 Adam Milejski, Henryk Rusinowski – Politechnika Śląska

4.2. Analiza numeryczna dopalania i schładzania gazów technologicznych z pieca elektrycznego w hutnictwie miedzi

 Janusz Kotowicz, Aleksander Sobolewski, Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Tomasz Iluk – Politechnika Śląska

A.1. Porównanie efektywności ekonomicznej układów kogeneracyjnych z generatorem gazu procesowego GazEla

 Janusz Lichota, Michał Lepszy, Kazimierz Wójs – Politechnika Wrocławska

4.3. Badania efektywności akumulacji ciepła w materiale o zmiennej fazie

 Sebastian Werle – Politechnika Śląska

A.5. Instalacja suszenia jako element wstępny termicznego przekształcania osadów ściekowych

 Henryk Rusinowski, Marcin Plis – Politechnika Śląska

4.6. Zastosowanie rachunku wyrównawczego do uwiarygodniania wyników pomiaru w bilansach cieplnych

 Marek Garbicz, Hanna Sokół – Szkoła Główna Handlowa

1.3. Pułapki opodatkowania gazu łupkowego w Polsce

 Maciej Kaliski, Paweł Frączek – Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Rzeszowski

1.5. Uwarunkowania modernizacji sektora energii w Holandii

 Andrzej Adamkiewicz, Cezary Behrendt - Akademia Morska w Szczecinie

2.5. Ocena pracy układów energetycznych zbiornikowców LNG przy zasilaniu naturalnie odparowanym gazem ładunkowym

 Sebastian Werle, Ryszard K. Wilk – Politechnika Śląska

4.2. Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazownia osadów ściekowych

 Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka – Politechnika Śląska

2.4. Porównanie wielkości stref bezpieczeństwa wokół gazociągów transportujących gaz ziemny i dwutlenek węgla

 Krzysztof Badyda – Politechnika Warszawska

3.4. Zagadnienie doboru parametrów części parowej układu gazowo-parowego typu "Combined Cycle"

 Mateusz Babiarz, Jarosław Zuwała – Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

4.4. Implementacja ciśnieniowego spalania tlenowego węgla w zintegrowanym układzie energotechnologicznym wytwarzania gazu syntezowego do produkcji metanolu

 Waldemar Kamrat – Politechnika Gdańska

1.2. Dylematy rozwoju energetyki gazowej w Polsce

 Zbigniew Plutecki, Janusz Lichota – Politechnika Opolska, Politechnika Wrocławska

6.8.  Wrocław i Opole – scenariusze dla rynku ciepła do 2025. Wpływ prawa międzynarodowego i krajowego.

 Paweł Ziółkowski, Marcin Lemański, Janusz Badur, Lucjan Nastałek – Instytut Maszyn Przepływowych PAN

6.13. Wzrost mocy turbiny gazowej za pomocą wtrysku pary na przykładzie turbiny GT8C

 Mariusz Kaleta, Przemysław Krajewski – Politechnika Warszawska

4.7. Technologie informatyczne w operacyjnych procesach decyzyjnych na rynku mikrogridów

 Katarzyna Halicka – Politechnika Białostocka

1.1. Analiza wyniku finansowego spółek dystrybucyjnych

 Waldemar Dołęga – Politechnika Wrocławska

2.2. Ocena infrastruktury elektroenergetycznej w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

 Bożena E. Matusiak – Uniwersytet Łódzki

4.2. Rynek energii jako organizacja wirtualna oraz sieć komunikacyjna Smart Grid

 Krzysztof Billewicz – Politechnika Wrocławska

3.8. Bezpieczeństwo cyfrowe zaawansowanej infrastruktury pomiarowej

 Włodzimierz Ogulewicz – Politechnika Śląska

5.5. Badania identyfikacyjne autonomicznego układu sterowania pracą ogniwa paliwowego FC-42/HLC-720W

 Jacek Wasilewski – Politechnika Warszawska

2.8. Koncepcja długoterminowego prognozowania rozkładu przestrzennego obciążeń elektroenergetycznych w warunkach krajowych

 Anna Kamińska-Chuchmała – Politechnika Wrocławska

2.1. Porównanie zastosowań geostatystycznych metod symulacyjnych w przestrzennym prognozowaniu obciążeń w sieci elektroenergetycznej i Internet

 Marta R. Jabłońska – Uniwersytet Łódzki

5.1. Uwarunkowania rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenie gminy

 Dariusz Bober – Uniwersytet Rzeszowski

2.3. Możliwości technologii ICT w pobudzaniu aktywnego zużycia energii

 Jarosław Milewski, Andrzej Miller, Piotr Biczel, Antoni Dmowski – Politechnika Warszawska

5.7. Off-desing analysis of MCFC hybrid system

Strony