8. Analiza procesu toryfikacji przy użyciu mikrofal jako nowoczesna metoda waloryzacji biomasy

Analysis of torrefaction process using microwaves as modern method of biomass valorisation
 Paweł Janus, Monika Kosowska-Golachowska, Małgorzata Sieradzka
biomasa, toryfikacja, słoma pszeniczna, miskant olbrzymi, promieniowanie mikrofalowe
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych toryfikacji słomy pszenicznej i miskanta olbrzymiego przy użyciu mikrofal. Badania zostały przeprowadzone na stanowisku laboratoryjnym, którego głównym elementem był piec mikrofalowy o mocy 800 W i częstotliwości fal 2,45 GHz. Określono oddziaływanie czasu toryfikacji i mocy promieniowania mikrofalowego na ciepło spalania oraz zawartość pierwiastkowego węgla, wodoru i tlenu badanych paliw biomasowych. Ponadto wyznaczono optymalną moc mikrofal do prowadzenia procesu toryfikacji analizowanej biomasy.