6. Potencjał klastrów energii jako źródeł brakującej mocy w KSE w perspektywie wycofywania jednostek konwencjonalnych

Potential of energy clusters as sources of missing power in Polish power system in perspective of conventional units withdrawal
 Mateusz Szablicki, Piotr Rzepka, Anna Wronka, Agnieszka Dziendziel
klaster energii, generacja rozproszona, lokalne równoważenie podaży i popytu na energię elektryczną, wycofywanie wielkoskalowych jednostek konwencjonalnych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Polityka energetyczna i klimatyczna Unii Europejskiej może w nieodległej przyszłości wymusić wstrzymanie rozwoju lub wręcz wycofanie wielu wielkoskalowych jednostek konwencjonalnych. Jednostki te stanowią podstawowe źródła wytwórcze polskiego systemu elektroenergetycznego, dlatego ewentualne ich wycofanie implikuje ryzyko niewystarczającego pokrycia zapotrzebowania na moc. Potencjalnym źródeł mocy dodatkowej mogą być m.in. rozproszone źródła wytwórcze agregowane w ramach klastrów energii. W artykule przedstawiono wyniki analizy potencjału klastrów.