5. Potencjał techniczny wykorzystania mikrosieci na obszarze wiejskim

Technical potential of microgrid implementation in rural area
 Łukasz Kordas, Adam Adamek, Grzegorz Mudrak
mikrosieć, odnawialne źródła energii, klastry energii, energetyka rozproszona, potencjał techniczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Mikrosieć energetyczna to fizycznie wydzielony obszar zasilania w energię, obejmujący jej lokalne źródła (w głównej mierze wykorzystujące technologie odnawialnych źródeł energii - OZE) oraz skupionych wokół nich odbiorców. Dzięki wzajemnej współpracy źródeł wytwórczych i bilansujących, możliwe jest częściowe lub całkowite uniezależnienie obszaru od dostaw energii z sieci elektroenergetycznej. W niniejszym artykule opisano rezultaty badań w zakresie doboru komponentów mikrosieci celem redukcji szczytowej mocy pobieranej z sieci elektroenergetycznej. Dla istniejącej lokalizacji – wsi w województwie dolnośląskim – zaproponowano następujący miks technologiczny: ogniwa fotowoltaiczne, mikroturbiny wiatrowe, bateryjny magazyn energii oraz źródło bilansujące w postaci generatora napędzanego silnikiem tłokowym. Przeanalizowano również cztery warianty stopnia uniezależnienia mikrosieci.