11. Metody genezowania stanu technicznego elektrofiltru w celu lokalizacji uszkodzeń

Methods for the genesis of the ESP's technical state allowing to localize damages
 Aleksandra Czajkowska
elektrofiltr, lokalizacja uszkodzeń, rozpoznawanie uszkodzeń, obiekty krytyczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł zawiera metodykę postępowania podczas diagnozowania stanu technicznego elektrofiltru. Elektrofiltr jest maszyną krytyczną ze względu na kluczową funkcję, jaką pełni obiekt w złożonym systemie oczyszczania gazów odlotowych z pyłu. Diagnozowanie stanu technicznego maszyn krytycznych należy przeprowadzać w celu zachowania pełnej sprawności obiektu i nie dopuszczenia do występowania awarii, prowadzących do wyłączenia urządzenia z eksploatacji. Należy dobrać a następnie zastosować kluczową metodę pozwalającą na prowadzenie stałego nadzoru podczas eksploatacji elektrofiltrów. Monitorowanie stanu technicznego maszyn krytycznych ma na celu zlokalizowanie wstępnych faz uszkodzeń poszczególnych podzespołów, zespołów, czy też elementów obiektów wpływających na pracę całej maszyny.