8. Wykorzystanie sieci ciepłowniczych w systemach chłodzenia słonecznego

District heating usage in solar cooling systems
 Adam Szelągowski, Andrzej Grzebielec
chłodzenie słoneczne, klimatyzacja, sieci ciepłownicze, adsorpcja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono techniczne aspekty chłodzenia z wykorzystaniem energii słonecznej oraz ciepła sieciowego. Zaprezentowano wyniki obliczeniowe dla instalacji zlokalizowanej w Warszawie. Przyjęta w obliczeniach, wymagana moc chłodnicza na cele klimatyzacji budynku wynosi 45 kW. Jako źródła ciepła służą: instalacja płaskich kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 200 m2, oraz miejska sieć ciepłownicza. Z przeprowadzonej analizy ustalono, że adsorpcyjny agregat chłodniczy, w okresie od maja do września może pracować ze średnim współczynnikiem wydajności SEER = 0,4, w tym czasie ciepło generowane w instalacji kolektorów słonecznych pokrywa 60% całkowitego zapotrzebowania.