11. Tor a bezpieczeństwo energetyczne. Reaktory torowe

Thorium and energy safety. Thorium reactors
 Michał Stępień, Sebastian Gurgacz, Grzegorz Niewiński
tor, cykl torowy, reaktor torowy, energia jądrowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł porusza kwestię wykorzystania toru jako materiału rodnego, zdolnego do powielania paliwa jądrowego. Opracowanie zawiera charakterystykę tego pierwiastka, opis cyklu torowego oraz rozlokowanie toru na świecie. Przeanalizowano możliwości zastosowania toru do produkowania energii oraz technologie jądrowych reaktorów prędkich powielających zawierających tor.