6. Metody analizy termicznej w badaniach paliw

Methods of thermal analysis in research of fuels
 Kijo-Kleczkowska Agnieszka, Szumera Magdalena, Środa Katarzyna
analiza termiczna, paliwa, TG/DTA/DSC
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W niniejszej pracy dokonano przeglądu metod analizy termicznej oraz zaprezentowano wyniki ich zastosowania w badaniach różnego rodzaju paliw: węgla, biomasy oraz osadu ściekowego. Przeanalizowano uzyskane krzywe TG/DTG/DTA i TG/DSC, a także wyniki badania paliw z wykorzystaniem mikroskopu wysokotemperaturowego.