1. Baltic Pipe a polska polityka gazowa

Baltic Pipe and Polish gas policy
 Marek Garbicz, Hanna Sokół
polityka gazowa, gaz norweski, hub gazowy
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Polska przygotowuje się do budowy gazociągu norweskiego Baltic Pipe bez wypracowanej polityki energetycznej i gazowej. W tekście dowodzi się, że deklarowane cele wiązane z budową Baltic Pipe są mało realistyczne, bo wewnętrznie sprzeczne i nieuwzględniające wymogów polityki klimatycznej UE. Brakuje rzetelnej oceny samego projektu w kontekście prognoz podaży i popytu na gaz ziemny w kraju i w regionie, co rodzi wątpliwości zarówno co do potrzeby budowy gazociągu norweskiego, przyjętej polityki dywersyfikacji dostaw gazu jak i możliwości uruchomienia polskiego huba gazowego.