9. Analiza porównawcza kosztów społecznych składowania i spalania odpadów komunalnych

Comparative analysis of social costs of waste disposal and waste incineration
 Paweł Małyska
odpady, gospodarka odpadami, spalarnia, koszty wewnętrzne, koszty zewnętrzne, koszty społeczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono porównanie społecznych kosztów funkcjonowania składowisk oraz spalarni odpadów komunalnych. We wstępie omówiono teoretyczne podstawy klasyfikacji kosztów wewnętrznych, zewnętrznych oraz społecznych. Następnie opisano sposób realizacji analizy porównawczej, w szczególności scharakteryzowano porównywane technologie. Kolejne dwie części artykułu (tj. punkty trzeci i czwarty) przedstawiają opisy kosztów i przychodów składowisk oraz spalarni odpadów. W ostatniej części zestawiono wymienione koszty wewnętrzne i zewnętrzne obu opisywanych rodzajów instalacji utylizacji odpadów i wykazano, że koszty składowania przewyższają koszty spalania.