8. Koszty wytwarzania metanolu na bazie odnawialnego wodoru

Costs of methanol production on basis of renewable hydrogen
 Janusz Kotowicz, Kamila Szykowska
metanol, koszt produkcji, OZE
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Metanol jest obecnie ważnym surowcem, zarówno w przemyśle chemicznym jak i energetycznym. Najczęściej wytwarzany jest głównie z gazu ziemnego lub węgla poprzez gaz syntezowy. W ostatnich latach, wraz z pogłębianiem się idei neutralności węglowej, coraz więcej uwagi poświęca się produkcji metanolu w sposób ekologiczny z wykorzystaniem wodoru z procesu elektrolizy zasilanej energią odnawialną. Zielony metanol może odegrać ważną rolę w dekarbonizacji zarówno sektora chemicznego, jak i energetycznego. Ważnym aspektem produkcji metanolu są jego koszty. W artykule autorzy skupili się na analizie kosztu produkcji metanolu. Pokazano, że ekologiczna produkcja metanolu jest droższa niż konwencjonalna, ale niesie za sobą szereg korzyści dla środowiska naturalnego oraz wspomaga osiągnięcie celów redukcji emisji CO2.