9. Badania zbiorników adsorpcyjnych przeznaczonych do magazynowania wodoru przy wykorzystaniu systemu stabilizacji temperatury

Research of adsorption tanks designed for hydrogen storage using a temperature stabilization system
 Janusz Kotowicz, Aleksandra Walewska, Michał Jurczyk
wodór, odnawialne źródła energii, magazyn energii, zbiorniki adsorpcyjne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Wraz ze wzrostem zainteresowania wodorem oraz ze względu na jego duże zapotrzebowanie w wielu gałęziach gospodarki prowadzone są liczne badania naukowe dotyczące metod oraz technologii wytwarzania wodoru. Zwiększona skala produkcji H2 wpływa na konieczność opracowania nowych rozwiązań pozwalających na bezpieczne i efektywne magazynowanie wodoru. Ze względu na właściwości fizyczne wodoru, sam proces jego magazynowania jest kłopotliwy, dlatego najczęściej przechowywany jest on pod postacią skroploną, sprężoną do wysokiego ciśnienia. Stosunkowo nowe rozwiązania wodoru oparte jest na wykorzystaniu w tym celu wodorków metali oraz zbiorników z powłokami adsorbującymi. W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dla dwóch zbiorników adsorpcyjnych o pojemności znamionowej wynoszącej 800 dm3 n. Badania były prowadzone dla dwóch temperatur wynoszących odpowiednio 20 °C i 10 °C. Temperatura zbiornika wodoru była stabilizowana za pomocą systemu kąpieli wodnej. Krótszy czas ładowania zbiornika został osiągnięty dla niższej temperatury.