5. Zeroemisyjna produkcja wodoru – koncepcja stanowiska badawczego

Zeroemission of hydrogen - concept of an experimental rig
 Karolina Zaik, Sebastian Werle
wodór, elektroliza, magazynowanie energii, odnawialne źródła energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Realizacja oraz promowanie polityki zrównoważonego rozwoju wymusza transformację systemu elektroenergetycznego. Motywem tych zmian jest polityka klimatyczna Unii Europejskiej, w której odnawialne źródła energii (OZE), pełnią funkcję jednego z fundamentów w drodze do zrównoważonego rozwoju. Rozwój OZE niesie za sobą jednak wiele wyzwań, głównie z uwagi na okresowy charakter pracy, zależny od panujących warunków atmosferycznych. Z uwagi na charakterystykę sieci elektroenergetycznej, która wymaga, aby podaż i zapotrzebowanie na energię były w każdym momencie równe, niezwykle ważną rolę w procesie implementacji OZE pełnią magazyny energii. W artykule przedstawiono koncepcję magazynowania energii z OZE w postaci energii chemicznej wodoru powstałego na drodze elektrolizy oraz omówiono jego potencjał jako paliwa odnawialnego. Ponadto przedstawiono charakterystykę pracy odnawialnych źródeł, skupiając się na kluczowych problemach integracji OZE z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. Zestawienie obu zagadnień podkreśla obiecujący charakter technologii Power-to-H2 w zakresie magazynowania zmiennej energii odnawialnej.