2. Transformacja ukraińskiego sektora energii

Transformation of the Ukrainian energy sector
 Oleksandr Boiko, Rafał Biały, Tymoteusz Pruchnik, Adam Szurlej
gaz ziemny, energia elektryczna, polityka energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne, OZE
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Ukraina znajduje się na etapie transformacji sektora energii. Po drastycznym obniżeniu zużycia gazu ziemnego od uzyskania przez Ukrainę niepodległości w 1991 r. można zaobserwować stabilizację konsumpcji gazu ziemnego. W celu realizacji strategii zmniejszenia zależności importowej w przyszłości zarząd NAK Naftogazu zdecydował się wziąć pożyczkę w wysokości około 52 mln EUR dla zabezpieczenia środków na inwestycje w zakresie rozwoju sektora gazu ziemnego [7]. Warto podkreślić, że z punktu widzenia konsumentów wprowadzono szereg zmian na rynku gazu ziemnego, m.in. odbiorcy paliw gazowych mają możliwość dokonania wyboru dostawcy gazu ziemnego w zależności od atrakcyjności cen, co przełoży się na rozwój konkurencyjności. W ostatnich latach Ukraina traci dominującą pozycję kraju, przez którego terytorium realizowane były dostawy gazu ziemnego z Rosji do państw europejskich. Pomimo, że Ukraina ma bardzo rozbudowaną sieć gazociągów przesyłowych, podpisana umowa z końcem 2019 r. przewiduje stopniowe obniżenie do 2024 r. tranzytu gazu ziemnego w kolejnych latach [3] [24]. Dodatkowe zagrożenie w utrzymaniu tranzytu gazu ziemnego stanowi wznowienie pracy nad budową gazociągu Nord Stream 2 pomimo wprowadzanych sankcji [6]. Równolegle z transformacją sektora gazu ziemnego dokonuje się transformacja sektora energii elektrycznej.