4. Termodynamiczny model elektrociepłowni gazowo-parowej

Thermodynamic model of CCGT
 Janusz Lichota, Przemysław Kołodziejak
elektrociepłownia, model termodynamiczny, wyniki pomiarów
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Artykuł opisuje dwa modele termodynamiczne elektrociepłowni EC-2 w Siedlcach wykorzystujący przemiany izentropowe i politropowe oraz model spalania gazu. Pokazano szczegółowy algorytm obliczeń prowadzonych w modelach. Porównano wyniki uzyskane z modeli z wynikami pomiarów uzyskując dobrą zgodność. Modele można wykorzystać do optymalizacji pracy elektrociepłowni gazowo–parowej pracującej na rynku energii.