2. Greening gas – element rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu

Greening gas – element of the regional development and gas distribution sector
 Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz
sieć dystrybucyjna, biogaz rolniczy, biometan, odnawialne źródła energii (OZE), analiza wielokryterialna, Analityczny Proces Hierarchiczny (AHP)
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
„Greening gas” może wpłynąć na rozwój regionalny oraz sektora dystrybucji gazu. Dzięki temu procesowi możliwym wydaje się dynamiczny wzrost udziału biometanu w łącznym wolumenie dystrybucji gazu ziemnego. Tym samym poprzez wykorzystanie uzdatnionego biogazu rolniczego w postaci biometanu w gazowej sieci dystrybucyjnej spełnienie oczekiwań co do wzrostu OZE w bilansie energetycznym, czy też redukcji CO2 do atmosfery ma większą szansę na realizację. Przedmiotowy artykuł przedstawia przykład realizacji rozwoju regionalnego oraz sektora dystrybucji gazu przy założeniu realizacji procesu „greening gas” wraz z zastosowaniem analizy AHP dla wielokryterialnej oceny scenariuszy rozwoju.