9. Analiza rozpływu pary w wymienniku ciepłowniczym

Analysis of steam distribution in heat exchanger
 Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Rafał Laskowski
wymiennik ciepła, kondensacja pary, symulacje numeryczne
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy zaprezentowano rozpływ pary w wymienniku ciepłowniczym. Analizę oparto na wynikach z symulacji numerycznej przeprowadzonej dla wymiennika o mocy cieplnej 167 MW, 134,4 MW i 66 MW. Wykorzystano model dwuwymiarowy oparty na założeniu pojedynczego kontinuum w ustalonych warunkach procesu. Wewnątrz wymiennika przepływa idealna para wodna nasycona. Pęk rur traktowany jest jako złoże porowate. Przeanalizowano wyniki rozpływu pary w wymienniku i zaproponowano rozmieszczenie rur o zwiększonej grubości ścianek.