7. Rola generacji wiatrowej w pokryciu zapotrzebowania na moc w krajowym systemie elektroenergetycznym

The role of wind power generation in the load carrying capability
 Aleksandra Augustyn, Jacek Kamiński
energetyka wiatrowa, pokrycie obciążenia, krajowy system elektroenergetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Zarówno w skali światowej, jak i krajowej obserwowany jest wzrost udziału energetyki wiatrowej w strukturze wytwarzania energii elektrycznej. Rozwój ten jest determinowany zarówno postępem technicznym, jak i – w znacznie większym stopniu – wdrażaniem odpowiednich instrumentów polityki klimatycznej. Obecnie wspierane są rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko, a za takie uważane są odnawialne źródła energii. Należy jednak zwrócić uwagę, że zwiększanie udziału źródeł niesterowalnych w systemie elektroenergetycznym powoduje problemy z planowaniem jego rozwoju i bieżącym sterowaniem. W świetle powyższych uwarunkowań głównym celem artykułu jest analiza wpływu wzrostu poziomu mocy zainstalowanej elektrowni wiatrowych na pokrycie krajowego zapotrzebowania na moc. W artykule przedstawiono również w jakim stopniu wzrost mocy zainstalowanej źródeł wiatrowych wpływa na wartość wskaźnika wykorzystania mocy.