6. Funkcjonowanie krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Operation of national electric power system in aspect of electric energy supply security
 Waldemar Dołęga
system elektroenergetyczny, bezpieczeństwo dostaw energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono analizę i ocenę funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego w aspekcie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przeanalizowano sektor wytwórczy, przedstawiono jego charakterystykę i określono sytuację obecną i przyszłą w zakresie jego funkcjonowania w ramach krajowego systemu elektroenergetycznego w kontekście bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Zdefiniowano zagrożenia i określono katalog niezbędnych działań w celu poprawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.