5. Optymalizacja wytwarzania energii w wieloblokowych elektrowniach wodnych według kryterium sprawnościowego

Optimization of energy production in multi-unit hydroelectric power plants according to the efficiency criterion
 Adam Adamkowski, Mariusz Lewandowski,Stanisław Lewandowski, Witold Cicholski, Krzysztof Młodzikowski, Grzegorz Gołębiewski
wieloblokowa elektrownia wodna, algorytm optymalizacyjny, maksymalizacja sprawności
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W elektrowniach wieloblokowych, oprócz optymalizacji indywidualnej poszczególnych hydrozespołów można zwiększyć stopień wykorzystania dysponowanego potencjału hydroenergetycznego poprzez zastosowanie optymalizacji pracy grupowej hydrozespołów. Optymalizacja ta polega na wyborze konfiguracji pracujących maszyn oraz ich obciążeniu mocą czynną w taki sposób, aby zapewnić maksymalizację sprawności energetycznej elektrowni w danych warunkach hydrologicznych. W artykule przedstawiono założenia opracowanego algorytmu i stosownego oprogramowania komputerowego dla realizacji optymalizacji grupowej. Warunkiem koniecznym stosowania tej optymalizacji jest m.in. znajomość charakterystyk sprawnościowych poszczególnych hydrozespołów, zainstalowanych w elektrowni. Na przykładzie jednej z polskich elektrowni wykazano, że wdrożenie tego oprogramowania pozwala osiągnąć wyższą sprawność wytwarzania energii elektrycznej o około 1,5 %.