8. Efekty energetyczne modernizacji pomp wody chłodzącej

Energy effects of cooling water system modernization
 Bogusław Marczewski, Antoni Salij
efektywność energetyczna, modernizacja pomp, charakterystyka pompy
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono zakres modernizacji pomp wody chłodzącej z uwzględnieniem wpływu ich unowocześnienia na funkcjonalność i automatyzację regulacji strumienia wody do skraplacza pary. W nawiązaniu do poszczególnych zmian w urządzeniu i instalacji omówiono charakterystyczne wielkości ich parametrów przed zmianą oraz po zmianie. Na podstawie otrzymanych wyników z pomiarów ukazano korzyści ekonomiczne, środowiskowe i organizacyjne związane z eksploatacją pompy wody chłodzącej po jej modernizacji. Efekty energetyczne udoskonalonego układu wody chłodzącej zaprezentowano graficzne i omówiono w dziedzinie podstawowych parametrów oraz wskaźników technicznych. Zakres i spodziewane efekty po modernizacji pomp wody chłodzącej skraplacze turbin parowych bloków energetycznych dotyczą Enea Elektrownia Połaniec S.A.