Artykuły - pełne wersje

sortuj malejąco Cena
Matematyczne ujęcie extra profitów uzyskiwanych przez spółki obrotu energią ZET2015/6 6.00PLN
Mechanizmy finansowania inwestycji energetycznych z różnych źródeł ZET2011/12 6.00PLN
Metody szacowania ryzyka i jego pomiar w eksploatacji gazociągów RG2014/6 6.00PLN
Metodyka analizy scenariuszowej rozwoju elektrowni systemowych ZET2012/14 6.00PLN
Metodyka pomiaru zaburzeń jednorodności mieszaniny azotu i CO2 wywołanych falą akustyczną RG2013/13 6.00PLN
Metrologia prawna gwarantem rzetelności rozliczeń na rynku gazu - teoria a praktyka RG2011/4 6.00PLN
Miernik do pomiaru strumienia i ilości masy oraz energii gazu ziemnego w rurociągach dostawczych RG2013/9 6.00PLN
Mikro-kogeneracyjne systemy słoneczne REC2011/26 6.00PLN
Mikrogeneracja – aspekty nieuwzględnione w polskiej legislacji ZET2014/7 6.00PLN
Model WACC a proces zarządzania w sektorze ciepłowniczym REC2015/1 6.00PLN
Modelowanie matematyczne węglanowych ogniw paliwowych – przegląd REC2012/26 6.00PLN
Modelowanie osiągów niskoemisyjnych ogniw paliwowych za pomocą modeli matematycznych typu CFM ZET2013/5 6.00PLN
Monitoring IT - czyli jak zdążyć przed użytkownikiem ZET2011/4 6.00PLN
Monitorowanie czynne procesu oświetlania ulicznego ZET2015/3 6.00PLN
Monitorowanie jakości energii elektrycznej w krajowej sieci przesyłowej ZET2012/2 6.00PLN
Monitorowanie wymiany danych w systemie automatyki stacji elektroenergetycznej ZET2015/2 6.00PLN
Monitorowanie zużycia energii elektrycznej w sieciach teleinformatycznych wykorzystujących protokół IPv6 ZET2012/10 6.00PLN
Możliwość wykorzystania pomiarów ciepłej wody użytkowej w budynku wielorodzinnym w jego ocenie energetycznej REC2012/13 6.00PLN
Możliwości dostosowania istniejących bloków gazowo-parowych do utylizacji gazu niekonwencjonalnego w tym gazu łupkowego RG2014/17 6.00PLN
Możliwości polepszenia własności dynamicznych bloków węglowych w aspekcie zwiększającego się udziału OZE w krajowych mocach wytwórczych REC2014/7 6.00PLN
Możliwości wykorzystania mgły obliczeniowej dla inteligentnego opomiarowania RG2014/9 6.00PLN
Neuronowe prognozowanie procesu na przykładzie emisji wyładowań niezupełnych w silniku ZET2013/2 6.00PLN
Niekomercyjna instalacja parowej mini-siłowni kondensacyjnej w Politechnice Śląskiej RG2011/14 6.00PLN
Nowe rozwiązania dla hybrydowych systemów zaopatrzenia budynków w energię REC2015/2 6.00PLN
Nowe uwarunkowania w efektywności energetycznej w sektorze dystrybucji energii elektrycznej ZET2016/3 6.00PLN
Nowoczesne układy pomiarowe - smart metering w warunkach laboratoryjnych ZET2011/6 6.00PLN
O produkcji gazu skroplonego w Rosji RG2013/3 6.00PLN
Obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia - program komputerowy Katalog ZSN ZET2014/9 6.00PLN
Ocena energetyczna eksploatacji układu skojarzonego z turbiną gazową przy zmiennych parametrach otoczenia z wykorzystaniem modeli matematycznych i krzywych korekcyjnych REC2015/6 6.00PLN
Ocena i dobór technologii przygotowania paliwa dla kogeneracyjnego układu opartego na ogniwie paliwowym SOFC w energetyce rozproszonej REC2011/27 6.00PLN
Ocena przyzwyczajeń Polaków oraz korzystania z wentylacji i klimatyzacji w świetle badań ankietowych RG2014/10 6.00PLN
Ocena wykorzystania kompozycji paliw ciekłych zawierających glicerynę w kotłach małej mocy z palnikami gazodynamicznymi REC2012/20 6.00PLN
Ocena wzrostu ryzyka transportu gazów spowodowanego korozją rurociągów RG2014/5 6.00PLN
Ocena zasadności stosowania koncentratorów promieniowania słonecznego w zakresie produkcji chłodu REC2015/8 6.00PLN
Określanie parametrów kinetycznych pyłu węglowego za pomocą „rury opadowej” REC2012/34 6.00PLN
Opracowanie regresyjnych charakterystyk energetycznych bloku ciepłowniczego z wykorzystaniem wyników pomiarów eksploatacyjnych REC2013/7 6.00PLN
Oprogramowanie do badania właściwości dynamicznych sieci gazowych RG2012/6 6.00PLN
Optymalizacja produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowni wyposażonej w zasobnik ciepła na przykładzie EC Siekierki REC2011/29 6.00PLN
Optymalizacja rozdziału obciążeń pomiędzy pracujące równolegle bloki ciepłownicze REC2013/8 6.00PLN
Organizacja kanału inżynierskiego w systemach sterowania i nadzoru ZET2011/7 6.00PLN
Osady ściekowe źródłem energii REC2012/21 6.00PLN
Otrzymywanie paliwa gazowego na drodze zgazowania osadów ściekowych RG2012/8 6.00PLN
Perspektywy rozwoju systemów wytwarzania i użytkowania energii na potrzeby budownictwa REC2012/2 6.00PLN
Perspektywy wykorzystania biomasy w technologiach energetycznych stosowanych w Polsce REC2015/5 6.00PLN
Plany rozwojowe sektora teleinformatyki na obszarze działania PSE-PÓŁNOC S.A ZET2012/11 6.00PLN
Poligeneracja dla szklarni RG2012/13 6.00PLN
Polski rynek gazu w świecie łupków RG2013/1 6.00PLN
Polski rynek gazu ziemnego po fiasku z łupkami RG2015/1 6.00PLN
Pomiarowe wyznaczanie sezonowej sprawności kotła REC2012/22 6.00PLN
Poprawa bezpieczeństwa danych poprzez chłodzenie elementów elektronicznych ZET2013/14 6.00PLN

Strony