10. Wpływ awarii rurociągów ciepłowniczych na stan izolacji włóknistych

Impact of district heating network failures on fibrous insulation performance
 Tomasz Żarnowski, Tomasz S. Wiśniewski, Ewa Kręcielewska
sieć ciepłownicza, awarie, izolacje włókniste, izolacje cieplne, degradacja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Rurociągi w sieciach ciepłowniczych kanałowych narażone są na działanie wielu czynników zewnętrznych, które mogą mieć niekorzystny wpływ na ich trwałość. Z tego względu dochodzi do awarii rurociągów ciepłowniczych, w trakcie których wypływa duża ilość wody. Duża jej część trafia do kanałów ciepłowniczych i spływa nimi w miejsca nieraz bardzo oddalonego od faktycznej lokalizacji awarii. Z tego powodu izolacja na niektórych odcinkach sieci kanałowej może przez długi czas być zalana bądź pracować w warunkach wysokiej wilgotności powietrza. W artykule zostały opisane wyniki eksperymentu mającego na celu sprawdzenie wpływu takich warunków na stan izolacji włóknistych spotykanych na rurociągach ciepłowniczych.