6. Charakterystyki stanów przejściowych silnika Stirlinga z wolnym tłokiem pracującego w układzie mikrokogeneracyjnym

Transient states characteristics of free-piston stirling engine operating within ?CHP unit
 Janusz Kotowicz, Leszek Remiorz, Wojciech Uchman
silnik Stirlinga, mikrokogeneracja, badania eksperymentalne, energetyka rozproszona
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule zaprezentowano charakterystyki stanów przejściowych (tj. rozruchu oraz wygaszenia) silnika Stirlinga z wolnym tłokiem, który pracuje w mikrokogeneracyjnym układzie gazowym Vitotwin firmy Viessmann. We wstępie pokrótce opisano budowę silnika oraz etapy jego komercjalizacji. Wskazano obszary zastosowania silnika bezkorbowego w kontekście układów mikrokogeneracyjnych. Opisano stanowisko badawcze, wykorzystane do przeprowadzenia pomiarów wybranych parametrów w trakcie stanów przejściowych. Wyznaczono czasy trwania poszczególnych faz pracy silnika, które mogą mieć istotny wpływ na efektywność układu mikrokogeneracyjnego w okresach obniżonego zapotrzebowania na ciepło.