10. Planowanie rozwoju dystrybucyjnej sieci gazowej zasilanej skroplonym gazem ziemnym lub biogazem

Development planning of distribution gas networks powered by liquefied natural gas or biogas
 Wojciech Grządzielski, Marcin Dziadowiec, Tomasz Blacharski
skroplony gaz ziemny, skroplony biogaz/biometan, planowanie rozwoju sieci gazowych
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Korzyści energetycznego wykorzystania skroplonego gazu ziemnego LNG są szerokie, co wynika m.in. z dużej koncentracji energii w jednostce objętości. Wykorzystanie technologii LNG w komunalnej gospodarce energetycznej to przede wszystkim możliwość zaspokojenia zapotrzebowania obecnego i przyszłego na energię podmiotów, poprawa jakości powietrza, komfort użytkowania oraz regulacja i automatyzacja procesów grzewczych i technologicznych. Dystrybucja gazu ziemnego, również w postaci skroplonej, należy do podstawowej działalności gazowego operatora systemu dystrybucyjnego (OSD). Korzyści OSD wykorzystującego technologię LNG/LBG na komunalnym rynku gazu, to m. in. alternatywa do liniowej rozbudowy sieci gazowej czy ograniczenie ryzyka inwestycyjnego towarzyszącego realizacjom inwestycji liniowych w sektorze gazowym. Niniejszy artykuł porusza kilka kwestii z tym związanych oraz przybliża tematykę planowania i realizacji sieci gazowych w „wyspowych” strefach dystrybucyjnych.