5. Model decyzyjny inwestora OZE w warunkach rynkowych

Decision making model of res investor under market conditions
 Tadeusz Pydych, Janusz Sowiński
inwestycja, OZE, ryzyko
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
System aukcyjny wpływa na rynek OZE. Do opracowania optymalnej strategii inwestora OZE przystępującego do aukcji OZE, przy ustalonej cenie referencyjnej i kosztach inwestycyjnych a przy innych składnikach kosztów obarczonych ryzykiem, dobrym narzędziem wydaje się być podejście tzw. real options approach. W artykule przedstawiono metodykę optymalizacji dynamicznej, wskazującej krytyczną wartość ceny aukcyjnej, przy której opłaca się zrealizować inwestycję natychmiast. Zostaną zaprezentowane rezultaty obliczeń dla wybranej technologii OZE – biogazowni rolniczej.