1. Konkurencyjność rynku energii elektrycznej w Polsce

Competitivenessompetitiveness of electricity market in Poland
 Rafał Nagaj
rynek energii elektrycznej, konkurencyjność, liberalizacja

2. Prognozy popytu na nośniki energii w Polsce do roku 2030 oraz emisje CO2 z sektorów non-ETS

Final energy demand for Poland up to 2030 and CO2 emissions from non-ETS sectors
 Zygmunt Parczewski, Igor Tatarewicz
prognozy energetyczne, modele end-use, sektory non-ETS, emisje CO2

3. „Pakiet zimowy” komisji europejskiej a kierunki i realizacja polityki energetycznej do 2030 roku

„Winter package” of the european commission and directions and realization of energy policy until 2030
 Józef Paska, Tomasz Surma
polityka energetyczna, pakiet zimowy, Komisja Europejska, przedsiębiorstwa energetyczne

4. Rozproszona dostawa usług systemowych

Distributed delivery of ancillary services
 Paweł Bućko
rynek energii, usługi systemowe, system elektroenergetyczny

5. Wykorzystanie podejścia probabilistycznego w planowaniu rozwoju na podstawie doświadczeń operatorów sieciowych

Utilization of probabilistic approach in power system planning development based on the experience of system operators
 Maksymilian Przygrodzki, Wojciech Lubicki
system elektroenergetyczny, planowanie rozwoju, probabilistyka

6. Zdolności przyłączeniowe węzłów dystrybucyjnej sieci 110 kV

The connectivity of 110KV distribution network nodes
 Henryk Kocot, Paweł Kubek
zdolności przyłączeniowe, linearyzowany rozpływ mocy, obciążalność gałęzi sieci

7. Ile powinien kosztować magazyn energii?

How much should cost energy storage ?
 Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka
fotowoltaika, systemy wsparcia, magazyn energii, efektywność ekonomiczna

8. Wykorzystanie zasobnika energii do regulacji parametrów elektrycznych sieci niskiego napięcia

zasobnik energii, mikrogeneracja, jakość energii
 Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek
zasobnik energii, mikrogeneracja, jakość energii

9. Rola i znaczenie gazu ziemnego w strukturze wytwarzania energii elektrycznej Polski w perspektywie długoterminowej

Role and significance of natural gas in the structure of electrical energy production in Poland in a long time perspective
 Mariusz Łaciak, Tadeusz Olkuski, Monika Świdrak, Adam Szurlej, Artur Wyrwa
gaz ziemny, energia elektryczna, bezpieczeństwo energetyczne, polityka energetyczna

10. Wpływ właściwości czynnika roboczego na pracę organicznego obiegu Rankine'a

Influence of working fluid properties on performance of organic rankine cycle
 Kajurek Jakub, Rusowicz Artur, Grzebielec Andrzej, Bujalski Wojciech, Futyma Kamil, Arkadiusz Szczęśniak, Rudowicz Zbigniew
ORC, ciepło niskotemperaturowe, ciepło odpadowe, czynniki robocze, czynniki organiczne, czynniki chłodnicze

11. Ekonomiczna ocena zasadności zastosowania silnika Stirlinga w układzie kogeneracyjnym opartym na zgazowaniu biomasy

Economic assessment of the applicability of the Stirling engine in cogeneration system based on gasification of biomass
 Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Klaudia Dubiel
układ kogeneracyjny, silnik Stirlinga, zgazowanie biomasy, analiza ekonomiczna

12. Thermal analysis of erythritol as phase change material

Analiza termiczna erytrytolu jako materiału zmiennofazowego
 Daniel Smykowski, Janusz Lichota
heat storage, phase change material (PCM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA)

13. Transactive energy and Internet of Everything

Transakcyjna energia i internet wszystkiego
 Jerzy Stanisław Zieliński
Microgrid, Smart Grid, Transactive Energy, Interent of Everything

14. Preparation of the cargo system for LNG discharge from a membrane steam turbine LNG vessel at an offshore LNG terminal

Przygotowanie systemu przeładunkowego do operacji wyładunkowej ciekłego metanu na gazowcu LNG z siłownią turbinową na morskim terminalu LNG
 Tomasz Piasecki, Artur Bejger, Maciej Kozak, Katarzyna Gawdzińska
cargo system, LNG vessel, offshore, ESD system