1. Analiza techniczno-ekonomiczna zastosowania systemu magazynowania energii zasilanego z instalacji fotowoltaicznej

Technical and economic analysis of application of energy storage system powered by photovoltaic installation
 Blanka Jakubowska, Aleksandra Sierdzińska
magazyn energii, odnawialne źródła energii, mikroinstalacja, analiza techniczno – ekonomiczna, ogniwa fotowoltaiczne

2. Prosumencka energetyka fotowoltaiczna i wiatrowa w Polsce – analiza rozwoju

Prosumer photovoltaic and wind power in Poland – analysis of development
 Sławomir Bielecki, Tadeusz Skoczkowski, Kacper Galewski
energetyka prosumencka, instalacje wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii

3. Wyzwania związane z integracją wodoru z infrastrukturą gazu ziemnego

Challenges associated with the integration of hydrogen with natural gas infrastructure
 Marta Gburzyńska
wodór, gaz ziemny, model matematyczny, przepływ gazów, mieszanina gazów, zrównoważona energetyka

4. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych modułów BIPV na podstawie badań doświadczalnych

Experimental analysis of current-voltage parameters of colour BIPV modules
 Wyzwania związane z integracją wodoru z infrastrukturą gazu ziemnego
moduł fotowoltaiczny, Building Integrated Photovoltaic (BIPV), charakterystyka prądowo-napięciowa

5. Perspektywy optymalizacji procesu spalania węgla: nowe kierunki badań w kontekście zrównoważonej energetyki

Perspectives on optimizing coal combustion process: new research directions in the context of sustainable energy
 Andżelika Krupińska, Zdzisław Bielecki, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak, Jarosław Smyła, Jarosław Dziuba, Michał Bielecki
węgiel, kotły pyłowe, optymalizacja procesu, spalanie węgla, mix energetyczny

6. Analiza możliwości obniżenia kosztów uzdatniania wody w projektach samowystarczalności energetycznej pompowni wód kopalnianych

Analysis of opportunities to reduce water treatment costs in energy self-sufficiency projects for mine water pumping stations
 Małgorzata Magdziarczyk, Stefan Czerwiński, Małgorzata Wysocka, Andrzej Chmiela, Adam Smoliński
odwadnianie zlikwidowanych kopalń, magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, pozyskanie wodoru, rewitalizacja obiektów pogórniczych

7. Analiza odporności na brak zasilania z krajowej sieci energetycznej w zmodernizowanej pompowni wód kopalnianych

Analysis of resistance to lack of power supply from the national power grid in a modernized mine water pumping station
 Andrzej Chmiela, Sebastian Guja, Adam Smoliński
odwadnianie zlikwidowanych kopalń, magazynowanie energii, odnawialne źródła energii, pozyskanie wodoru, rewitalizacja terenów pogórniczych

8. Innovative method of power supply of railway signalling systems

Innowacyjny sposób zasilania systemów sygnalizacji kolejowej
 Boris S. Sergeev, Dariusz Tarnapowicz, Lech Dorobczynski, Marcin Matuszak
power supply to devices of automation, train traffic and safety, railroad signal points, neodymium permanent magnet

9. Wind turbine noise annoyance due to ability of employee to carry out his basic tasks

Uciążliwość hałasu turbin wiatrowych ze względu na możliwość realizacji przez pracownika jego podstawowych zadań
 Dariusz Pleban, Łukasz Kapica, Grzegorz Szczepański, Jan Radosz, Adrian Alikowski, Krzysztof Łada
noise, wind turbine, annoyance, laboratory study, Vienna Test System

10. Empirical validation of a comprehensive zero-dimensional model for lignite water evaporation

Empiryczna walidacja pełnego zerowymiarowego modelu parowania wody z węgla brunatnego
 Janusz Lichota
Lignite, drying

11. Efficiency of solar vacuum collector used in household

Efektywności solarnego kolektora próżniowego zastosowanego w gospodarstwie domowym
 Zbigniew Matuszak, Marcin Matuszak, Piotr Pilawski, Dariusz Tarnapowicz, Iwona Żabińska
solar vacuum collector