1. Wpływ rozporządzenia REMIT na proces budowy jednolitego rynku energii

 Oskar Skibiński

2. Bilansowanie lokalne na rynku energii i możliwości jego wdrożenia w Polsce

 Henryk Kaproń, Anna Wronka

3. Nowe uwarunkowania w efektywności energetycznej w sektorze dystrybucji energii elektrycznej

 Bartosz Soroczyński, Jerzy Szkutnik

4. Wybrane aspekty intensyfikacji wykorzystania infrastruktury sieciowej

 Waldemar Dołęga

5. Identyfikacja rzeczywistej topologii sieci elektroenergetycznej na potrzeby aplikacji obliczeniowych działających w czasie rzeczywistym

 Robert Jędrychowski, Piotr Miller, Marek Wancerz

6. Wpływ mikrogeneracji prosumenckich na straty mocy czynnej w elementach elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia

 Sławomir Cieślik

7. Wybrane aspekty optymalizacji mikrosystemu elektroenergetycznego wykorzystującego odnawialne źródła energii i technologie kogeneracji

 Konrad Zuchora, Piotr Miller

8. Uwarunkowania rozwoju produkcji energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych

 Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor

9. Czynniki rozwoju rynku bioenergii w Polsce i Ukrainie

 Artur Paździor, Kateryna Syrotiuk

10. Analiza cen energii elektrycznej dla odbiorców komunalnych w wybranych krajach Europy

 Henryk Kaproń, Anna Sawicka

11. Dekompozycja ceny węzłowej energii elektrycznej na elementy składowe

 Agata Koczorowska-Gazda, Piotr Kacejko

12. Wnioskowanie o nadmiernym zużyciu energii na podstawie metody sum skumulowanych

 Izabela Sadowska

13. Sztuczna sieć neuronowa wspomagająca sterowanie oświetleniem ulicznym

 Marcin Drechny, Marta Kolasa

14. Symulacja w czasie rzeczywistym złożonej niskonapięciowej sieci elektroenergetycznej z generacją rozproszoną

 Maciej Fajfer

15. Dobór strumienia masy wody chłodzącej dla bloku kondensacyjnego przy zmiennym obciążeniu

 Rafał Laskowski, Adam Smyk