5. Perspektywy optymalizacji procesu spalania węgla: nowe kierunki badań w kontekście zrównoważonej energetyki

Perspectives on optimizing coal combustion process: new research directions in the context of sustainable energy
 Andżelika Krupińska, Zdzisław Bielecki, Marek Ochowiak, Sylwia Włodarczak, Jarosław Smyła, Jarosław Dziuba, Michał Bielecki
węgiel, kotły pyłowe, optymalizacja procesu, spalanie węgla, mix energetyczny
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono perspektywy przyszłych kierunków badań mających na celu optymalizację procesu spalania węgla. Nowe nurty w dziedzinie energetyki koncentrują się na zwiększeniu zrównoważonego wykorzystania zasobów węgla, minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko oraz rozwoju bardziej wydajnych i ekologicznych rozwiązań w produkcji energii. Wśród omawianych kierunków działań należy wskazać dobór jakościowy i ilościowy katalizatora procesu spalania, sposób jego efektywnego dostarczenia do transportowanego pyłu węglowego, automatyzacje procesu ze szczególnym uwzględnieniem metod sterowania, kontroli i wizualizacji. Mimo mnogości prac teoretyków i praktyków dotyczących tego zagadnienia wciąż istnieje przestrzeń do dalszych ulepszeń oraz znaczących rozszerzeń w zakresie danych dostępnych dla naukowców i inżynierów. Węgiel nadal odgrywa kluczową rolę, jako najbardziej stabilne źródło energii, co podkreśla jego istotność w kontekście zapewnienia niezawodności dostaw energii.