4. Wyznaczenie charakterystyk prądowo – napięciowych modułów BIPV na podstawie badań doświadczalnych

Experimental analysis of current-voltage parameters of colour BIPV modules
 Wyzwania związane z integracją wodoru z infrastrukturą gazu ziemnego
moduł fotowoltaiczny, Building Integrated Photovoltaic (BIPV), charakterystyka prądowo-napięciowa
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych, na podstawie których wyznaczono charakterystyki prądowo-napięciowe kolorowych modułów BIPV. Do badań wykorzystano serię modułów fotowoltaicznych, w tym także różne elementy pozwalające na ich koloryzacje. Dla każdego modułu wykonano serię pomiarów umożliwiających wyznaczenie charakterystyk prądowo-napięciowych oraz parametrów charakterystycznych dla badanego modułu, takich jak: napięcie układu otwartego (Uoc), napięcie w punkcie pracy maksymalnej (Umpp), prąd zwarciowy (Isc), natężenie prądu w punkcie pracy maksymalnej (Impp) oraz moc maksymalną (Pmax). W celu potwierdzenia poprawności wykonania modułów fotowoltaicznych przeprowadzono obrazowanie modułów techniką elektroluminescencji (EL). Następnie przeprowadzona została analiza porównawcza osiągniętych wyników, w szczególności ich parametrów charakterystycznych.