2. Prosumencka energetyka fotowoltaiczna i wiatrowa w Polsce – analiza rozwoju

Prosumer photovoltaic and wind power in Poland – analysis of development
 Sławomir Bielecki, Tadeusz Skoczkowski, Kacper Galewski
energetyka prosumencka, instalacje wiatrowe, instalacje fotowoltaiczne, odnawialne źródła energii
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W artykule przedstawiono i poddano analizie dane statystyczne pochodzące z obowiązkowego raportowania, związane z prosumenckimi instalacjami fotowoltaicznymi i wiatrowymi w Polsce. Porównano wielkości charakteryzujące obie technologie: moc zainstalowaną, liczbę jednostek prosumenckich, produkcję energii elektrycznej i na ich podstawie wyznaczono czas wykorzystania mocy generacji w obu typach instalacji. Wyznaczone trendy pokazują sukcesywny rozwój prosumpcji z fotowoltaiki, wchodzący jednak ostatnio w stagnację oraz fluktuacje rozwoju prosumpcji ze źródeł wiatrowych, dla których uzyskuje się gorsze wartości czasu wykorzystania mocy w porównaniu z instalacjami fotowoltaicznymi, zaobserwowano ponadto korelacje między wielkością kwartalnych zmian generacji z prosumenckich źródeł fotowoltaicznych i wiatrowych.