Wpływ metod projektowania oraz geometrycznych parametrów spiralnego kanału zbiorczego na pracę pompy

Impact of design methods and geometric parameters of volute casing on pump operation
Anna Chernobrova, Piotr Szulc, Oleksandr Moloshnyi

  Streszczenie
  W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu metod projektowania oraz zaleceń doboru parametrów geometrycznych
  spiralnego kanału zbiorczego na efektywność pracy pompy odśrodkowej dwustrumieniowej. Do przeprowadzenia
  badań wykorzystano symulacje numeryczne, a ich wyniki zwalidowano eksperymentalnie na stanowisku badawczym. Badano
  wpływ na parametry pracy pompy specjalnie zaprojektowanych spiralnych kanałów zbiorczych zgodnie z metodą stałego
  krętu cieczy oraz stałej prędkości średniej oraz zgodnie z zaleceniami podanymi w literaturze przez A. Stepanoffa i A. Lomakina.
  Różnica pomiędzy badanymi spiralami wynikała ze zmiany średnicy wejścia do spirali, zmiany szerokości wlotu do
  spirali oraz zmiany pola przekroju. Badania również obejmowały określenie wpływu kształtu poprzecznego przekroju spirali
  (trapezowy i okrągły) oraz zmianę kąta rozwarcia ścian spirali. Przeprowadzona analiza otrzymanych wyników badań wykazała,
  że wybór metody projektowania spiralnego kanału wpływa na zmianę optymalnego punktu pracy pompy. Jak wynika
  z obliczeń, metoda stałej prędkości średniej daje bardziej płaski kształt charakterystyki przepływu w porównaniu do metody
  zachowania stałego krętu cieczy. Natomiast zmiana kąta rozwarcia ścian z trapezowym lub okrągłym kształtem przekroju
  spirali w niewielkim stopniu wpływa na zmianę wysokości podnoszenia i sprawności pompy.

  Wkrótce.