Walidacja reaktora zgazowania biomasy odpadowej w technologii waste-to-fuel w programie EBSILON professional

Biomass gasification reactor validation in Ebsilon professional program
Janusz Kotowicz, Łukasz Bőhm, Mateusz Brzęczek

  Streszczenie
  Artykuł prezentuje wyniki walidacji istniejącego stanowiska eksperymetalnego zgazowania tlenowego w programie
  EBSILON Professional. Pierwszym etapem była analiza wrażliwości modelu komputerowego, drugim - walidacja,
  a trzecim – analiza wyników. W pracy skupiono się na doborze parametrów pracy reaktora oraz zasilania czynnika zgazowującego
  tak, aby uzyskać oczekiwany skład syngazu. Paliwem do reakcji zgazowania był pelet drzewny. Przedstawiono strukturę
  analizowanego modelu, założenia oraz opisano wykonywane elementy walidacji. Na końcu porównano ostateczne wyniki
  modelu komputerowego oraz rzeczywistego stanowiska. Uzyskanie oczekiwanego składu syngazu w modelu komputerowym
  jest możliwe (z niewielką różnicą), a potencjalne różnice wynikają ze niewielkiej skali instalacji eksperymentalnej.

  Wkrótce.