Analiza pracy układu magazynowania energii elektrycznej w kawernach solnych w stanach nieustalonych

Analysis of operation of energy storage system in salt caverns in transient states
Marcin Wołowicz, Maciej Kłopociński, Piotr Krawczyk, Giuseppe De Lorenzo

  Streszczenie
  W artykule zaprezentowano analizę pracy układu magazynowania energii elektrycznej w kawernach solnych.
  Technologia ta oparta jest na metodzie magazynowania energii przy pomocy sprężonego powietrza – CAES (ang. Compressed
  Air Energy Storage), w której czynnikiem roboczym jest gaz ziemny magazynowany w kawernach solnych – CNGES (ang.
  Compressed Natural Gas Energy Storage). Istotą układu jest pompowanie gazu za pomocą sprężarki zasilanej energią elektryczną
  z kawerny o niższym ciśnieniu do kawerny o ciśnieniu wyższym a następnie, podczas trybu rozładowania kawern gaz
  rozpręża się w ekspanderze połączonym z generatorem energii elektrycznej, przechodząc z kawerny o wyższym ciśnieniu do
  kawerny o ciśnieniu niższym. Została wykonana analiza w stanie ustalonym i w stanach nieustalonych. Jako obiekt rozważań
  został wykorzystany kawernowy podziemny magazyn gazu Mogilno. Wykonano analizy symulacyjne dla trzech stopni rozprężania
  gazu w ekspanderze oraz dla sprężania gazu. Uzyskano sprawność magazynowania energii na poziomie 56%.

  Wkrótce.