Kierunki rozwoju automatyki stacji elektroenergetycznych

Development directions of power station automation
Robert Jędrychowski

  Streszczenie
  Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat można obserwować stały rozwój automatyki stacyjnej. Rozwój ten
  spowodował zastąpienie urządzeń analogowych urządzeniami cyfrowymi oraz wprowadził szereg nowych rozwiązań technicznych
  zarówno w elektroenergetycznej automatyce zabezpieczeniowej (EAZ) jak i w telemechanice. Rozwiązania te opierają
  się na cyfrowym przetwarzaniu sygnału oraz szybkiej wymianie danych pomiędzy współpracującymi urządzeniami. Często
  wykorzystywane są rozwiązania stosowane w systemach informatycznych oraz telekomunikacyjnych. Wraz z rozwojem
  urządzeń technicznych postępuje również proces normalizacji opisujący poszczególne obszary działania układów automatyki.
  Pojawienie się w 2004 roku nowego standardu opisanego jako IEC 61850 przyniosło prawdziwą rewolucję w podejściu do
  automatyki stacji oraz całej sieci elektroenergetycznej, narzuciło również kierunki rozwoju nowych rozwiązań technicznych.
  Ze względu na długotrwały proces inwestycyjny oraz dużą trwałość i niezawodność stosowanych urządzeń automatyki mamy
  obecnie do czynienia z sytuacją, w której współpracują ze sobą systemy oparte o różne standardy, a zastępowanie starszych
  rozwiązań nowymi następuje stopniowo. W artykule przedstawiono aktualną charakterystykę systemów automatyki stacji będących
  w eksploatacji. Ukazano również nowe rozwiązania, które powinny pojawiać się w nowobudowanych lub modernizowanych
  stacjach elektroenergetycznych w najbliższej przyszłości.

  Wkrótce.