Poprawa elastyczności pracy elektrowni szczytowo-pompowych poprzez wprowadzenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym

Increasing the operation flexibility of pumped storage power plants using a hydraulic short-circuit operation system
Mariusz Lewandowski, Maciej Kaniecki, Adam Adamkowski, Arkadiusz Kamiński, Stanisław Lewandowski, Katarzyna Trojanowska

  Streszczenie
  W artykule przedstawiono możliwości zwiększenia obszaru regulacji mocy czynnej elektrowni szczytowo-pompowych
  poprzez wdrożenie systemu pracy w zwarciu hydraulicznym. Zaprezentowano sposoby wdrożenia tego systemu dla
  różnych rozwiązań układów przepływowych stosowanych w elektrowniach szczytowo-pompowych oraz oszacowano możliwe
  efekty techniczne i ekonomiczne wynikające z jego zastosowania. Przeanalizowano możliwości zastosowania tego systemu
  pracy we wszystkich elektrowniach szczytowo-pompowych aktualnie eksploatowanych w Polsce oraz zaprezentowano wyniki
  teoretycznej oceny zwiększenia obszaru regulacji mocy czynnej w tych elektrowniach. Rozszerzenie obszaru regulacji mocy
  czynnej znacznie zwiększa możliwości świadczenia usługi elastyczności, co jest szczególnie ważne w warunkach dużego nasycenia
  systemu elektroenergetycznego niespokojnymi i nieregulowalnymi instalacjami wytwarzania energii wykorzystującymi
  odnawialne źródła energii, takie jak wiatr i promieniowanie słoneczne. Wskazano również na duże możliwości optymalizacji
  wykorzystania zdolności magazynowych zbiorników górnych elektrowni szczytowo-pompowych wynikające z wdrożenia
  systemu pracy w zwarciu hydraulicznym.

  Wkrótce.