7. Obliczenia skraplacza pompy ciepła – studium przypadku sprężarkowej pompy ciepła 5 MWt

Calculations of heat pump condenser – case study of 5 MWt compressor heat pump
 Antoni Kalukiewicz, Piotr Gospodarczyk, Jerzy Wojciechowski, Grzegorz Stopka, Krzysztof Szczotka, Jakub Szymiczek
sprężarkowa pompa ciepła, miejski system ciepłowniczy, równania kryterialne, proces skraplania
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki obliczeń parametrów konstrukcyjnych skraplacza, przy pomocy wybranych wzorów kryterialnych. W badaniach użyto trzech różnych modeli dla skraplacza rurowo-płaszczowego o gładkiej powierzchni rurek. Jednego modelu dla skraplacza o żebrowanej powierzchni rurek oraz jednego dla wymiennika płytowego. Obliczenia zostały wykonane dla modelu termodynamicznego i parametrów pracy sprężarkowej pompy ciepła 5 MWt pracującej na czynniku chłodniczym R1336 mzz(Z). W wyniku badań udało się ocenić wpływ współczynników korekcyjnych na uzyskany wynik powierzchni wymiany ciepła oraz jednostkowego obciążenia cieplnego. Porównano również wyniki dla skraplacza o rurach gładkich, żebrowanych oraz płytowego. Badania są częścią projektu NCBiR realizowanego przez Wytwórnię Urządzeń Chłodniczych „PZL-Dębica" S.A.