4. Optymalizacja wykorzystania kanału informacyjnego do transmisji danych pomiarowych

Optimizing the use of the information channel for transmitting measurement data
 Sławomir Andrzej Torbus, Karolina Mroczyńska
kanał informacyjny, transmisja danych pomiarowych, dyskretne sygnały pomiarowe o charakterze losowym, teoria informacji Shannona, interpolacja, decymacja
Zamieszczony w: 
Streszczenie: 
W pracy zaprezentowano algorytm umożliwiający optymalizację wykorzystania kanału informacyjnego reprezentującego łącze telemetryczne do transmisji sygnałów pomiarowych. Wykorzystano w nim wybrane zagadnienia teorii informacji Shannona oraz interpolację i decymację. Określono trójwymiarową charakterystykę oraz zestaw charakterystyk dwuwymiarowych, które umożliwiają określanie optymalnych warunków pracy łącza telemetrycznego, które gwarantują brak wystąpienia natłoku. Wskazano w jaki sposób należy dobierać współczynniki decymacji i interpolacji, aby zagwarantować optymalne wykorzystanie kanału informacyjnego. Sformułowano wnioski dotyczące zaproponowanego algorytmu.